Stručni sastanak o ostvarivanju prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti

Stručni sastanak o ostvarivanju prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti

28. siječnja 2020.Kategorije: Novosti

Stručni sastanak o ostvarivanju prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti

Nakon preporuke pravobraniteljice kojom je ukazano na potrebu otklanjanja dvojbi oko tumačenja odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje uređuju pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti zaposlenika i supružnika zaposlenika, a na inicijativu Zajedničkog povjerenstva za tumačenje TKU-a, dana 28. siječnja 2020. godine u Uredu pravobraniteljice održan je sastanak predstavnika Povjerenstva, HZMO-a i suradnika pravobraniteljice.Iz Ureda na sastanku su sudjelovali zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević, savjetnica Natalija Krajnović te savjetnici Fabijan Kraljević, Marko Gotovac i Mario Burek.
U uvodnom govoru zamjenica pravobraniteljice upoznala je prisutne sa primjerima iz prakse koji ukazuju na otežano ostvarivanje prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti zaposlenika i supružnika zaposlenika, a koje je propisano Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.
Zamjenica i suradnici detaljno su opisali dvojbe s kojima se susreću poslodavci i zaposlenici vezano za ovo pravo te su ponovili kako je nužno izdati tumačenje Povjerenstva kojim će biti jasno određeno na koji način se utvrđuje nastanak invalidnosti zaposlenika i supružnika zaposlenika te koji dokazi se trebaju priložiti kao temelj za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti zaposlenika i supružnika zaposlenika. Također, uočena je i potreba za jasnim određivanjem roka u kojemu se navedeno pravo može ostvariti.
Nakon uvodnog upoznavanja sa primjerima iz prakse koji se odnose na ovu problematiku, uslijedila je rasprava tijekom koje su predstavnice Povjerenstva ukazale na svrhu koja se željela postići propisivanjem ovog prava u TKU, upozorile su na poteškoće s kojima se susreću prilikom tumačenja odredbi TKU-a, a predstavnica HZMO-a Ljiljana Kovačević ukazala je na odredbe propisa koje mogu biti od koristi prilikom otklanjanja dvojbi koje su bile predmet sastanka.
Tijekom sastanka i rasprave ukazano je na brojne druge prepreke i poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom kao zaposlenici u javnim službama te su izneseni prijedlozi o tome što dionici prisutni na sastanku, svatko u svojoj nadležnosti mogu učiniti kako bi se iste otklonile.
Zaključci sastanka koristiti će se prilikom izrade novih tumačenja vezano za ostvarivanja prava zaposlenika u javnim službama te kao temelj za daljnju komunikaciju, zajedničku suradnju i razmjenu iskustava koje za cilj imaju unaprjeđivanje zaštite prava osoba s invaliditetom u svim sustavima.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave