Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Stručna služba

Kontakt: tel. +385 1 6102 170; faks +385 1 6177 901; e-mail: ured@posi.hr

SLUŽBENIK/CA

DJELOKRUG RADA

savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima, dipl. iur. – pristupačnost, mobilnost, imovinsko-pravni poslovi, radno pravo
Predlaganje izmjena i donošenja propisa
savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom dio područja i kadrovski poslovi, dipl. iur. – mirovinsko osiguranje, opći i kadrovski poslovi
Predlaganje izmjena i donošenja propisa
savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima, dipl. soc. rad. – socijalna skrb (dio), odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva
Predlaganje izmjena i donošenja propisa; po potrebi i druga područja
savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima, dipl.iur. – pravo na rodiljnu naknadu, socijalna skrb, pravosuđe, obiteljsko-pravna zaštita, skrbništvo
Predlaganje izmjena i donošenja propisa; po potrebi i druga područja
savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom; područje odnosa s javnošću, izdavaštva i dokumentacije, prof. – odnosi s javnošću, međunarodna suradnja, suradnja s udrugama civilnog društva, suradnja na projektima, izdavaštvo i dokumentacija
Predlaganje izmjena i donošenja propisa; po potrebi i druga područja
savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima, dipl.iur., dipl. soc. rad. – zdravstvena zaštita, suzbijanje nasilja, ZZODS, žene s invaliditetom
Predlaganje izmjena i donošenja propisa; po potrebi i druga područja
savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom; zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima, dipl.iur. – zapošljavanje, profesionalna rehabilitacija, rad, ovršno pravo, diskriminacija u navedenim područjima
Predlaganje izmjena i donošenja propisa; po potrebi i druga područja
Prilagodba