Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030.

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Zagrebu je 7. lipnja 2022. godine održan sastanak i prezentacija Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030., strateškog dokumenta s akcijskim planom djelovanja u području parasporta. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić, dok su ispred Hrvatskog paraolimpijskog odbora prisustvovali predsjednik Ratko Kovačić i glavni tajnik Ticijan Komparić.

Strategija sadrži veliki broj kvantitativnih podataka, stavove i mišljenja trenera u parasportu, kao i dubinske intervjue sa svim ključnim dionicima. Prema ovoj strategiji do 2030. godine težiti će se ostvarivanju ukupno 33 strateška cilja koji su podijeljeni u šest područja s točno definiranim pokazateljima trenutnog i željenog stanja.

U sustavu hrvatskoga parasporta trenutno djeluje 15 nacionalnih parasportskih saveza. Od tog broja 14 je nacionalnih parasportskih saveza prema vrsti sporta, a jedan iz kategorije nacionalnih parasportskih saveza prema vrsti invaliditeta (Hrvatski športski savez slijepih).
Deset saveza su nacionalni savezi ljetnih paraolimpijskih sportova, jedan je nacionalni savez zimskih paraolimpijskih sportova (koji pokriva tri paraolimpijska sporta: para alpsko skijanje, para nordijsko skijanje i parasnowboarding) te su tri nacionalna saveza neparaolimpijskih sportova (parakarate, parašah i para obaranje ruku). Inače, dobro je znati kako se danas na programu paraolimpijskih igara nalaze ukupno 28 paraolimpijskih sportova od čega šest zimskih i 22 ljetna parasporta. Prema podacima HPO-a iz 2017. godine koji su objavljeni i u Nacionalnom programu športa 2019. – 2026. sustav parasporta u Republici Hrvatskoj okupljao je tada 152 kluba. Danas postoje 182 kluba, a porast od 30 klubova u četiri godine pokazuje stopu rasta od gotovo 20% što je značajan rast sustava parasporta.

U tekstu Strategije istaknuto je da će: „Parasport u Republici Hrvatskoj slati poruku o inkluzivnosti hrvatskoga društva, uključivat će veliki broj djece i mladih, ponosit ćemo se uspjesima naših parasportaša, a u pozadini će djelovati učinkovit sustav parasporta koji će počivati na izvrsnosti stručnih i upravljačkih kadrova.“

Cjeloviti tekst Strategije je dostupan na mrežnoj stranici Hrvatskog paraolimpijskog odbora putem poveznice: https://www.hpo.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/dokumenti/STRATEGIJA-HPO-FINAL-2_2022.pdf

Prilagodba