Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

29. travnja 2021.Kategorije: Novosti

Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

U organizaciji Europske mreže tijela za promicanje jednakosti (Equinet) i Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), a povodom nedavnog donošenja nove Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje od 2021.-2030., 29. travnja 2021. godine održan je virtualni webinar na kojem su sudjelovali predstavnici tijela za jednakost. U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Cilj ove strategije (Union of Equality, Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021.-2030.) je tijekom sljedećeg razdoblja, od 2021. do 2030. godine, osigurati da sve osobe s invaliditetom u Europi, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju, uživaju svoja ljudska prava, imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanju u društvu, kao i gospodarstvu, da mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim žele živjeti, mogu se slobodno kretati područjem Europske unije bez obzira na to koje su im potrebe za potporom i nisu više izložene diskriminaciji.

Strategiju je Europska komisija donijela 3. ožujka 2021. godine, kao strategiju koja se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. za koju se može reći da je pripremila put Europi bez prepreka i osnaživanju osoba s invaliditetom, a sve kako bi osobe s invaliditetom mogle uživati prava koja im pripadaju i kako bi mogli u potpunosti sudjelovati u društvu.

Tijekom webinara predstavnica Europske komisije, gospođa Inmaculada Placencia Porrero, viša stručnjakinja za invaliditet i inkluziju u Upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, istaknula je kako unatoč napretku ostvarenom u prošlom desetljeću, osobe s invaliditetom i dalje se svakodnevno suočavaju i susreću sa znatnim preprekama i izložene su većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Statistički podaci predstavljeni u sadržaju nove Strategije ukazuju i dokazuju da u državama članicama Europske unije postoji značajna razlika u ostvarivanju prava između osoba s i osoba bez invaliditeta posebno u područjima obrazovanja, zapošljavanja, rada, što su sve značajni razlozi zbog kojih su osobe s invaliditetom i njihove obitelji izloženiji i većem riziku od siromaštva.

Ova strategija sadržava ambiciozan skup mjera i inicijativa za različita područja s nizom određenih prioriteta za buduće razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao što su: (1) pristupačnost: mogućnost slobodnog kretanja i boravka, ali i sudjelovanja u demokratskim procesima, (2) zadovoljavajuća kvaliteta života i samostalan život uz posebnu usmjerenost na proces deinstitucionalizacije, socijalnu zaštitu i nediskriminaciju na radnome mjestu, (3) ravnopravno sudjelovanje putem učinkovite zaštite osoba s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja, pružanjem jednakih prilika i omogućivanjem pristupa pravosuđu, obrazovanju, kulturi, sportu i turizmu, uz jednak pristup svim zdravstvenim uslugama, (4) uloga Europske unije da bude uzor drugima, (5) namjera Europske unije da provede tu strategiju, promicanje prava osoba s invaliditetom u svijetu.

Za ovu strategiju nije u planu donošenje i akcijskog plana, tako da će ona biti i ostati polazni i okvirni strateški dokument u kojem će ostvarivanje postavljenih ciljeva ovisiti prvenstveno od angažmana samih država članica Europske unije.
Strategiju (za sada na engleskom jeziku) možete pronaći na poveznici: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en

Podijelite ovu objavu s drugima: