Što smo dobili ratifikacijom Istanbulske konvencije?

Što smo dobili ratifikacijom Istanbulske konvencije?

U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, organiziran je 26. ožujka 2019.g. skup na temu: „Što se postiglo ratifikacijom Istanbulske konvencije?“. Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) 01. listopada 2018.g. te je istaknuto kako šest mjeseci nakon njene ratifikacije ima pomaka, ali i prostora za još mnogo toga napraviti te je nacionalno zakonodavstvo i nadalje potrebno usuglašavati sa Istanbulskom konvencijom. Naglašeno je kako bi se nasilje trebalo tretirati kao kazneno djelo, a ne prekršajno gdje se izriču i blaže kazne. Potrebna je međuresorna suradnja, osvještavanje javnosti o nasilju kao javno društvenom problemu, a ne privatnom problemu zlostavljane žene, strože sankcioniranje čime se također šalje poruka o štetnosti takvog ponašanja, edukacija na svim razinama. Kao pozitivan primjer istaknut je dobar zakonodavni okvir, pri sudovima su uvedene nove službe za zaštitu žrtava i svjedoka te postoje i preporuke za o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama kako bi se izbjegla dodatna traumatizacija obitelji, pogotovo djece. Donesen je i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji je u postupku e-savjetovanja do 21. travnja 2019.g. te svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare. Skupom je moderirala Lana Peto Kujundžić, predsjednica Udruge i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu te su predavači na temu bili predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sutkinja Visokog prekršajnog suda, predstavnica Ženske sobe i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.Ispred Ureda pravobraniteljice stručnom skupu prisustvovala je savjetnica Andreja Makar.