Što ne možemo?

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom vas ne može zastupati na sudu, ne može se miješati u tijek sudskih i upravnih postupaka niti mijenjati ili utjecati na rješenja sudskih i upravnih tijela.
Pravobraniteljica vas može savjetovati o vašim pravima i načinima na koje ih možete ostvariti, ali nije ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći niti može za vas pisati podneske, žalbe, prijave i slično. U takvim slučajevima, molimo vas da se obratite uredima državne uprave za opću upravu (pri županijama) koji će vas uputiti na načine ostvarivanja besplatne pravne pomoći, a pravobraniteljicu obavijestite ukoliko naiđete da to pravo iz neopravdanih razloga niste uspjeli ostvariti.
Pravobraniteljica ne može za vas ishoditi rješenja koja nisu u skladu sa zakonom niti može za vas intervenirati kako bi neko svoje pravo ostvarili mimo zakona i propisa.

Prilagodba