Specijalistički tečaj za policijske službenike

Zamjenik pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je 19. prosinca 2023. godine na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ u Zagrebu predavanje na temu „Institucija Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i posebnosti u postupanjima“. Predavanje je održano policijskim službenicima za mladež, polaznicima IV. modula – Nasilje u obitelji, Specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji.

Kroz ovo predavanje i ovogodišnja generacija polaznika tečaja, policijskih službenica i službenika iz policijskih uprava s područja cijele Republike Hrvatske, imala je prilike upoznati s ovlastima i nadležnostima pravobraniteljskih institucija, posebno ovlastima i radom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, primjenom odgovarajuće terminologije oslovljavanja osoba s invaliditetom, zakonskim okvirom koji se odnosi na osobe s invaliditetom, a važnim za postupanja policijskih službenika, načinima ispravne komunikacije te čuti o primjerima iz prakse i savjetima za buduća postupanja. Poseban naglasak stavljen je na uspostavljanje odgovarajućeg načina komunikacije prilikom postupanja s osobama različitih vrsta invaliditeta.

Po završetku ovog tečaja polaznici će polagati završni ispit nakon kojeg će steći kompetencije specijaliziranog policijskog službenika za mladež.

Sudjelovanje u realizaciji modula Specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji nastavak je uspješne suradnje Pravobranitelja za osobe s invaliditetom s Policijskom akademijom „Prvi hrvatski redarstvenik“, Službom za cjeloživotno obrazovanje.