Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora

U Hrvatskom saboru je 18. travnja održana 43. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Na dnevnom redu bio je Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (njegovo drugo čitanje). Ured pravobraniteljice aktivno je pratio i sudjelovao u cjelokupnom postupku izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14). Prijedlozi za izmjenama i dopunama dostavljeni su izravno nadležnom Ministarstvu i izneseni putem e-Savjetovanja.
Prihvaćeni su sljedeći prijedlozi pravobraniteljice:
– da se preciznije uredi pojam razumne prilagodbe, odnosno da se opisani pojam približi smislu Direktive 2000/78 Vijeća EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja naglaskom da razumna prilagodba obuhvaća obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta rada i organizacije rada od strane poslodavca. Naime, sukladno Direktivi potrebno je osigurati učinkovite i praktične mjere prilagođene osobama s invaliditetom, a što ne obuhvaća samo arhitektonske ili tehničke prilagodbe, već će to češće biti prilagodbe koje se odnose na uvjete i organizaciju rada (npr. rad od kuće, mijenjanje obrazaca radnog vremena, preraspodjelu zadataka, osiguravanje dodatnih treninga i drugo);
– da se propiše obveza osiguravanja razumne prilagodbe već pri samom testiranju i/ili intervjuu u okviru natječajnog postupka, jer iz pritužbi i predstavki osoba s invaliditetom proizlazi kako već u ovaj fazi nastaju zapreke za pristup tržištu rada;
– da se detaljno propiše razdoblje tijekom kojeg je novoosnovani poslodavac oslobođen obveze kvotnog zapošljavanja, a s ciljem da se izbjegnu različita tumačenja;
– za produljenje i preciznije propisivanje rokova u kojima se može pokrenuti postupak provedbe nadzora prava prednosti predviđen odredbom članka 9. važećeg Zakona.
Neki od prijedloga pravobraniteljice nisu prihvaćeni ili su primljeni na znanje s napomenom kako će biti razmotreni tijekom postupaka donošenja relevantnih podzakonskih propisa. Svi prijedlozi s obrazloženjima izneseni su i opisani u Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2017. godinu (poveznica: http://posi.hr/izvjesca-o-radu/ ).
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sjednicu su prisustvovali i sudjelovali u raspravi zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnica pravobraniteljice Natalija Krajnović.

Prilagodba