Serija webinara u organizaciji Equineta o ravnopravnosti, raznolikosti i nediskriminaciji u području zdravstvene skrbi

Serija webinara u organizaciji Equineta o ravnopravnosti, raznolikosti i nediskriminaciji u području zdravstvene skrbi

23. lipnja 2021.Kategorije: Novosti

Serija webinara u organizaciji Equineta o ravnopravnosti, raznolikosti i nediskriminaciji u području zdravstvene skrbi

Europska mreža tijela za ravnopravnost Equinet od 22. do 30. lipnja organizira seriju webinara vezanih uz poduzimanje mjera protiv sustavne neravnopravnosti i za ravnopravniji pristup zdravstvenoj zaštiti. Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie pratila je webinar o utjecaju pandemije COVID-a 19 na zdravstvenu zaštitu.

Nedavno ispitivanje Eurobarometra pokazalo je da je zdravstvena zaštita po mišljenju Europljanina daleko najvažnije pitanje za budućnost Europe. Međutim, ravnopravnost u području zdravstvene zaštite unatoč svojoj velikoj važnosti za sveukupnu dobrobit ostaje relativno neistraženo područje u radu tijela za ravnopravnost u usporedbi s područjima kao što su zapošljavanje ili obrazovanje. To odražava i nedostatak zakonodavstva na razini EU-a koja bi pokrivala područje zdravstvene zaštite u nacionalnom antidiskriminacijskom zakonodavstvu po svim osnovama što neizravno utječe na nadležnost tijela za ravnopravnost širom Europe. Zbog tih ograničenja nadležnost i ovlasti tijela za ravnopravnost se znatno razlikuju od zemlje do zemlje.

Rezultati Equinetovog ispitivanja o ravnopravnosti, raznolikosti i nediskriminaciji u području zdravstvene zaštite koje je proveo Niall Crowley ukazuju na prepreke na koje nailaze tijela za ravnopravnost u području zdravstvene zaštite. Te su prepreke primjerice vezane uz ustroj nacionalnih sustava zdravstvene zaštite koji su često suočeni s nedostatkom resursa i nejednakom geografskom raspoređenošću usluga što izravno utječe na pristup najmarginaliziranijim grupama. Ostale prepreke koje su utvrđene u Equinetovom istraživanju uključuju složenost sustava zdravstvene zaštite što zahtijeva specifičnu stručnost tijela za ravnopravnost i neravnotežu moći između pacijenta i pružatelja usluga. Ispitivanje Equineta ukazalo je na nedostatak posvećivanja pažnje pitanjima ravnopravnosti u sustavu zdravstvene zaštite koje upućuje na nedostatak organizacijske infrastrukture, kapaciteta i politika za ravnopravnost u organizacijama pružatelja zdravstvenih usluga.

Cilj serije webinara je da se na temelju nalaza ispitivanja izradi skup u kojem ključni dionici u sustavu zdravstvene zaštite zajedno s predstavnicima tijela za ravnopravnost mogu iznaći načine suradnje i prevladavanja uočenih prepreka kako bi se osigurala komponenta ravnopravnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Naglasak će biti na sustavnim nejednakostima u ustroju i pružanju tih usluga koje su postojale i prije pandemije. Predstavnica Europskog instituta sindikata govorila je o teškom položaju zdravstvenih djelatnika posebice medicinskih sestara i njegovatelja u mnogim europskim zemljama čiji se rad ne cijeni i nije adekvatno plaćen iako zahtijeva visoku razinu emocionalnih, tehničkih i kognitivnih vještina. Potrebno im je osigurati psihosocijalnu zaštitu na radu, a njihovo pravo na zaštitu na radu i adekvatnu plaću je dio prava pacijenata na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Većina nacionalnih programa cijepljenja uzima u obzir invaliditet i uključuje osobe s invaliditetom u prioritetne grupe. Razlikovanje cijepljenih i necijepljenih osoba može se smatrati izravnom diskriminacijom na temelju zdravstvenog statusa, osim u slučajevima kad je takvo razlikovanje opravdano. Cijepljenje nije pravno obavezno unatoč tome što ga se snažno potiče. Iz organizacije za starije osobe naglašeno je kako je 95 % smrti od COVID-a 19 bilo među starijima od 60. Kriza je ogolila i često pojačala mnoge izazove s kojima se starije osobe suočavaju godinama kao što diskriminacija na osnovu dobi, nedostatak socijalne zaštite, nedostatak autonomije i sudjelovanja u odlučivanju kao i rizik od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

Govoreći o situaciji osoba s invaliditetom u vrijeme pandemije, direktor fondacije Validity Steven Allen iznio je zaključke istraživanja provedenog u vrijeme pandemije koje je pokazalo da je najteža situacija bila za osobe s invaliditetom smještene u ustanove koje doprinose širenju virusa. Zbog toga su predlagali da se sredstva usmjere u preseljenje osoba s invaliditetom iz ustanova odnosno da se ubrzaju procesi deinstitucionalizacije. Međutim, pandemija je dovela do stroge izolacije osoba s invaliditetom u ustanovama.

Podijelite ovu objavu s drugima: