Seminar ERA-e„Financijski instrumenti koje se odnose na invaliditet“, Trier

Zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić sudjelovao je 17. i 18. svibnja 2018. godine u njemačkom Trieru na seminaru Europske pravne akademije (ERA) -„EU Zakon o invaliditetu i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – Financijski instrumenti koje se odnose na invaliditet“.Na seminaru je sudjelovalo 30 sudionika iz desetak država članica Europske unije predstavnika državnih institucija, pravobraniteljskih uredai organizacija civilnog društva.

Kao uvodni izlagač, LaszoGaborLovaszy, član UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom osvrnuo se na aktualnosti vezane za primjenu i provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, nadzornu funkciju ovog UN-ovog Odbora, postupak izvještavanja država, te je govorio o procedurama podnošenja i obrade pojedinačnih prigovora.

Andre Gubbels, ravnatelj Glavne uprave za osobe s invaliditetom Federalne službe za socijalno osiguranje u Belgiji, izlagao je temu „Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u europskom pravnom okviru“. Tijekom izlaganja obuhvaćenasu pitanja prvenstva, izravni i neizravni učinci, te pravni status Konvencije i njezina uloga kao alata za tumačenje. Isti je predavač govorio i o dostupnosti i pristupu financijskih instrumenata EU-a u odnosu na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Simona Giarratano, savjetnica za socijalne politike EDF-a iz Bruxellesa je putem Skypa prezentirala temu o dostupnosti EU sredstva koja su namijenjenaosobama s invaliditetom, mogućnosti korištenja ERASMUS-a, Europskih strukturnih fondova (ESF-a), Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a) te sredstava Europskog fonda za razvoj (EDF-a).

Alfonso Lara Montero, izvršni direktor Europske socijalne mreže, predstavio je konkretne primjere projekata čiji su korisnici osobe s invaliditetom iz Češće, Litve i Velike Britanije, a koji su implementirani sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU-a.

DeliaFerrigovorila, profesorica sa Sveučilišta Maynooth iz Irske, govorila je o načinima pomoći države za provođenje mjera za zaštitu i promociju prava osoba s invaliditetom.

CristopherBovis, profesor sa Sveučilišta Hull iz Velike Britanije,govorio je o dostupnoj javnoj nabavi i mogućim rješenjima za zaprekeu veziproblema s pristupačnosti.

Tijekom seminara, nakon izlaganja tema, razvijale su se plenarne rasprave koje su izvrsno poslužile za izmjenu iskustava sudionika i dobivanje praktičnih informacija o mjerama i načinima rješavanja izazova i promicanju prava osoba s invaliditetom.

Prilagodba