Savjetnica pravobraniteljice posjetila Komisiju za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije

Savjetnica pravobraniteljice posjetila Komisiju za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije

14. rujna 2018.Kategorije: Novosti

Savjetnica pravobraniteljice posjetila Komisiju za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije

Organizacija Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) provodi projekt razmjene zaposlenika koji rade u institucijama koje se bave zaštitom temeljnih ljudskih prava na području regije te je u projektu sudjelovala i Republika Hrvatska.Cilj projekta jebio razmjena znanja, primjera dobre prakse i iskustava u radu u tijelima koja se bave istom problematikom. Predstavnica Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Andreja Makar, sudjelovala u radu Komisije za zaštitu od diskriminacije Republike Makedonije u razdoblju od 02.rujna-14.rujna 2018.godine.Tom je prilikom upoznala zaposlenike Komisije o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj kao i o organizaciji i strukturi rada institucije i primjerima diskriminacije.
Komisija kao tijelo koje se bavi zaštitom od diskriminacije, propisano je Zakonom o zaštiti od diskriminacije Republike Makedonije. Sukladno odredbama tog zakona, Komisija se sastoji od sedamčlanova koji se biraju u mandatod pet godina, dok se predsjednik bira svake godine. Predsjednik Komisije je Aleksandar Dastevski. Spomenuti zakon je u izmjeni te od novina koje se, izmedu ostalog očekuju, je proširivanje osnova za postupanje kao i konkretnije definiranje rada Komisije. Diskriminacijski postupci koje se vode bilo po dostavljenim pritužbama bilo po službenoj dužnosti ne razlikuju se bitno od postupaka koje vodi Ured. Poseban naglasak je stavljen na identičnu odredbu koju sadržava i hrvatski antidiskriminacijski zakon, a odnosi se na teret dokazivanja te procjeni dokaza i zauzimanja mišljenja o ne/postojanju diskriminacije. Medutim, samih postupaka u kojima je osnova invaliditet nema puno već su najviše zastupljene pritužbe po osnovi nacionalne pripadnosti i političke orijentacije. Ovlasti Komisije kao i dužnosti u smislu podnošenja godišnjih izvješća, u bitnome ne odstupaju od ovlasti/dužnosti pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: