Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

29. svibnja 2018.Kategorije: Novosti

Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

U Zagrebu, 28. svibnja održan je 3. sastanak 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Tema sastanka je bila donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući koji je trenutno u postupku donošenja i povodom kojeg je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (poveznica: http://www.hzzo.hr/pravo-na-pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-opcih-akata/ ). Savjetovanje je objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i biti će otvoreno do 8. lipnja 2018. godine. Prijedlozi, primjedbe i komentari na predloženi tekst nacrta Pravilnika mogu se dostaviti na e-mail adresu: zainteresirana.javnost@hzzo.hr .

Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, članovi Stručnog savjeta, ali i druge osobe zainteresirane za ovu važnu temu, koja je bila i jedina točka dnevnog reda. Tijekom rasprave mogla su se čuti pitanja, prijedlozi i komentari predloženih odredbi, ali i odgovori i objašnjenja predstavnika donositelja. Koristimo priliku da i ovim putem pozovemo sve zainteresirane da se sa svojim prijedlozima i komentarima uključe u objavljeno savjetovanje.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima: