Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je 11. travnja 2018. sastanak 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice na koji su se odazvali gotovo svi članovi. Aktivno sudjelujući, članovi su svojim mišljenjima i prijedlozima doprinijeli raspravi vezano uz teme koje su se odnosile na usklađivanje zakonskih i podzakonskih propisa s Uredbom o metodologijama vještačenja te upitima osoba s invaliditetom vezano uz prednost pri obavljanju određenih usluga, primjerice u zdravstvenim ustanovama. Vezano uz prvu temu, Uredba je objavljena u Narodnim novinama 12. srpnja 2017. godine, a stupila je na snagu 20. srpnja 2017. godine. Tijekom rasprave posebno je istaknuto kako pojedini zakonski propisi koji se izravno odnose i utječu na ostvarivanje pojedinih prava osoba s invaliditetom još uvijek kriterije zasnivaju na postotku tjelesnog oštećenja, umjesto na primjeni funkcionalnog kriterija koji je kao osnova društvenog modela (umjesto medicinskog modela) predviđen Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i kao takav u postupanjima prema osobama s invaliditetom obvezan za Republiku Hrvatsku kao potpisnicu. Također, tijekom sastanka iznesena su različita iskustva osoba s invaliditetom i iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju, koja ukazuju kako vrlo važan postupak vještačenja zbog svoje kompleksnosti, dugotrajnosti i još uvijek nedovoljne ekipiranosti nadležnih tijela, znatno otežava ostvarivanje brojnih prava. Vezano uz temu prednosti osoba s invaliditetom pri obavljanju usluga, razmatrana su različita stajališta i životne situacije koje se događaju svima onima koji zbog svog invaliditeta, zdravstvenog stanja ili oboljenja ne mogu provoditi sate čekajući na prijem u liječničkim ordinacijama, različitim čekaonicama ili redovima na šalterima. Istaknuta je potreba provođenja edukacija i utvrđivanja ishoda provedenih edukacija, razvijanja profesionalne i osobne odgovornosti djelatnika, ali i činjenica da se niti ovdje ne koriste danas dostupna tehnoloških rješenja u sustavima naručivanja ili čekanja. Doneseni zaključci i preporuke Stručnog savjeta pravobraniteljice bit će upućeni Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske na razmatranje u cilju postizanja potrebnog suglasja i poticanja konkretnog postupanja.

Prilagodba