Sastanak s predstavnicima udruga s područja Dubrovačko-neretvanske županije i predstavnicima Grada Dubrovnika

Na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak u Dubrovniku su 29. siječnja u prostorima gradske uprave Grada Dubrovnika održani odvojeni sastanci s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, te gradonačelnikom Grada Dubrovnika sa suradnicima. Iz Ureda pravobraniteljice na sastancima su sudjelovali zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnica pravobraniteljice Maja Karaman Grbavac.

Na sastanku su ispred Grada Dubrovnika nazočili gradonačelnik Mato Franković i njegovi suradnici. Naglasci sastanka bili su usmjereni na teme vezane za fizičku i arhitektonsku pristupačnost grada. Kao najveći izazovi u ostvarivanju prava na pristupačnost u gradu navodi se konfiguracija stare gradske jezgre koja je većinom nepristupačna, ali su za potrebe poboljšanja pristupačnosti lokalnog stanovništva i turista osigurana dva transportera kojima upravlja Crveni križ, a koja usluga je besplatna i ostvaruje se na poziv. Tijekom sastanka predstavnici Grada Dubrovnika upoznali su predstavnike Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa implementacijom Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Gradsko vijeće također je osnovalo Povjerenstvo za osobe s invaliditetom. Tijekom tekuće godine donijet će se nova Strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

U nastavku održan je sastanak sa predstavnicima udruga za osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Predstavnici udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju obavijestili su predstavnike Ureda pravobraniteljice o radu udruga, aktivnostima i uslugama koje nude za svoje članove. Nakon predstavljanja udruga i građanskih inicijativa čiji su predstavnici sudjelovali na sastanku razgovaralo se o temama ostvarivanja fizičke i informacijske pristupačnosti na području grada Dubrovnika, kao i o drugim važnim pitanjima od interesa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Prilagodba