Sastanak s predstavnicima udruga i ustanova s područja grada Zadra i predstavnicima Grada Zadra

Na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak u Zadru su 12. veljače u prostorima gradske uprave održani sastanci s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području grada Zadra te predstavnicima Grada Zadra i Turističke zajednice grada Zadra. Iz Ureda pravobraniteljice na sastancima je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Tijekom prvog sastanka s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom predstavljen je rad Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu koji otvoren u listopadu 2019. godine te svojim radom pokriva četiri dalmatinske županije (Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku i Zadarsku). Nakon uvodnog predstavljanja područnog ureda i institucije pravobranitelja, te predstavljanja udruga i ustanova – Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruge slijepih Zadarske županije, Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata i Dječjeg vrtića “Latica”, razgovaralo se o temama ostvarivanja fizičke i informacijske pristupačnosti na području grada Zadra, izazovima financiranja rada i funkcioniranja udruga, kao i o drugim važnim pitanjima od interesa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s područja grada Zadra. Više je puta istaknuto kako postoji vrlo dobra suradnja, osjetljivost i potrebno razumijevanje gradonačelnika i predstavnika Grada Zadra za probleme osoba s invaliditetom i njihove zahtjeve za podrškom u aktivnostima. Posebno je istaknuta problematika današnje zahtjevnosti administriranja rada udruga i izazova pripremanja projektne dokumentacije i izvještavanja o provođenju projekata.

Drugom sastanku su u ime Grada Zadra nazočili pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Mario Pešut i predstavnik Turističke zajednice grada Zadra Ante Galić. Naglasci sastanka bili su usmjereni na teme vezane za važnost i potrebu osiguravanja pristupačnog turizma, a što u prostornom smislu istovremeno znači osiguravanje fizičke, komunikacijske i informacijske pristupačnosti za sve stanovnike. Kao poseban problem istaknuti su zahtjevi i odbijenice konzervatora budući da je značajan dio objekata i prostora (posebno) na zadarskom poluotoku zaštićeno kulturno dobro. Turistička zajednica grada Zadra je u završnoj fazi izrade materijala koji će sadržavati sve aktualne i ažurirane informacije o pristupačnosti turističkih objekata osobama s invaliditetom na području zadarskog poluotoka, a koji bi trebao biti javno dostupan do svibnja ove godine.

Svi sudionici pozvani su na javljanje i suradnju s Područnim uredom pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu.

Prilagodba