Sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije

Sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije

22. travnja 2021.Kategorije: Novosti

Sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom organizirala je online sastanak sa predstavnicima udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, članove obitelji djece s teškoćama u razvoju i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije. Sastanak na temu „Poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije“ održan je u virtualnom okruženju ZOOM platforme dana 22. travnja 2021. godine.
Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku u studenom 2020. godine je obilježio drugu godišnjicu rada. Zbog epidemioloških razloga odgođen je radni sastanak sa predstavnicima udruga sa područja Slavonije, Baranje i Srijema kojim se željelo obilježiti dvije godine rada Područnog ureda te ujedno provesti raspravu kojom bi se razmijenilo informacije i iskustva koja su od značaja za osobe s invaliditetom na tom području. Prilagodivši se trenutnoj epidemiološkoj situaciji, umjesto opisanog događanja, pravobraniteljica od prosinca 2020. godine organizira online sastanke sa predstavnicima udruga sa područja pet županija Slavonije, Baranje i Srijema. Na tim sastancima predstavljaju se izazovi i problemi koji su uočeni od početka rada Područnog ureda u Osijeku, predstavljaju se aktivnosti i radnje kojima se ti problemi rješavaju, te se kroz zajedničku raspravu i razmjenu iskustava predlažu daljnje zajedničke aktivnosti.
Posljednji u nizu sastanaka održan je 22. travnja 2021. godine sa predstavnicima udruga sa područja Vukovarsko-srijemske županije, a sastanku su uz zamjenicu pravobraniteljice Miru Pekeč-Knežević i djelatnike Područnog ureda Osijek, nazočili predstavnici udruga sa područja Vukovarsko-srijemske županije: Društvo multiple skleroze VSŽ, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“, Udruga slijepih VSŽ i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te predstavnici medija. U uvodnom obraćanju okupljenima zamjenica pravobraniteljice je zahvalila na suradnji i doprinosu udruga u prethodnom razdoblju, istaknuvši važnost uloge civilnog društva u kreiranju politika i nužnost uvažavanja prijedloga udruga prilikom donošenja odluka i mjera koje se tiču osoba s invaliditetom. Savjetnik pravobraniteljice Mario Burek u kratkom izlaganju predstavio je izazove i probleme koji su u dvije godine rada Područnog ureda prepoznati kao najveće prepreke koje otežavaju život osoba s invaliditetom, posebno istaknuvši konkretne pritužbe zaprimane u područjima socijalne skrbi, pristupačnosti, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, odgoja i obrazovanja te zapošljavanja i rada. Također, upoznao je prisutne sa aktivnostima i radnjama koje je pravobraniteljica poduzimala povodom zaprimljenih pritužbi, a u odnosu na uvažene preporuke i prijedloge pravobraniteljice predloženo je zajedničko praćenje provođenja predloženih mjera i aktivnosti od strane onih kojima su se obvezali provoditi iste. Tijekom izlaganja predstavljeni su i statistički podaci vezano za rad Područnog ureda u Osijeku.
Nakon opisanog izlaganja, predstavnici udruga izrazili su zadovoljstvo uspostavljenom suradnjom sa Uredom pravobraniteljice te su iznijeli svoja iskustva vezano za probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu. Također, tijekom rasprave koja je uslijedila izneseni su brojni prijedlozi koji će poslužiti kao temelj za provođenje daljnjih zajedničkih aktivnosti Ureda pravobraniteljice i udruga, sve s ciljem povećanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije.
Predstavnici udruga izrazili su želju za učestalijim organiziranjem događanja ove vrste kako bi se ojačala suradnja i uspostavila otvorenija komunikacija između samih organizacija civilnog društva koje predstavljaju osobe s invaliditetom. Navedeno je jedan od preduvjeta jačanja zagovaračke uloge udruga, za što su se svi okupljeni usuglasili da je ključan čimbenik za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u društvu.

Podijelite ovu objavu s drugima: