Sastanak predstavnika osoba s invaliditetom s predsjednikom Vlade RH g. Plenkovićem

Sastanak predstavnika osoba s invaliditetom s predsjednikom Vlade RH g. Plenkovićem

20. srpnja 2020.Kategorije: Novosti

Sastanak predstavnika osoba s invaliditetom s predsjednikom Vlade RH g. Plenkovićem

U ponedjeljak 20. srpnja 2020. godine u prostorijama Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu održan je sastanak predstavnika osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) s Andrejom Plenkovićem, predsjednikom Vlade RH na temu aktualnog stanja i problematike vezane za OSI. Na sastanku su prisustvovali i sudjelovali uz predsjednika Vlade RH i njegovih suradnika, Anka Slonjšak, pravobraniteljica za OSI te predstavnici saveza i udruga OSI.

G. Plenković, predsjednik Vlade je sa suradnicama u uvodnom dijelu pozdravio nazočne i zahvalio na suradnji. Nakon toga je izložio rezultate rada prethodne Vlade te planove za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Tom prilikom gđa. Slonjšak, pravobraniteljica za OSI pozdravila je sve prisutne, zahvalila se na pozivu te čestitala predsjedniku Vlade na novom mandatu.
Nakon izlaganja drugih predstavnika OSI, Pravobraniteljica je istaknula da kao institucija na najvišoj razini čija je svrha zaštita prava OSI, a prema iskustvima (pritužbama i informacijama) smatra:

  • Da se OSI nalaze u izuzetno teškom razdoblju i položaju te da su OSI u našem društvu u većini ovisni o socijalnim naknadama, pasivni i izolirani.
  • Da uz kršenja prava iz raznih područja na koja se OSI pritužuju, a vezano uz njihovu egzistenciju, posljedice invaliditeta te uključivanja u život, od dostupnosti zdravstvenih usluga, adekvatnog inkluzivnog obrazovanja, zapošljavanja i ostanka na radnome mjestu, a sve uz podršku i razumijevanje koje vrlo često izostaje, uslijed pandemije korona virusom kvaliteta života OSI je ozbiljno narušena od fizičkog do mentalnog zdravlja te prava na kretanje u vlastitom domu, kao i u ustanovama, čime se dodatno potenciraju problemi koje OSI imaju godinama.
  • Pravobraniteljica je istaknula da je upitno na koji način OSI uliti sigurnost i svu potrebnu podršku od asistencije, osoblja i opreme, te nadodala da ukoliko se doista želi unaprijediti postojeći sustav potrebno je osigurati stvarnu participaciju OSI u društvu kako bi isti postali aktivni građani te napomenula da država u tome ima ključnu ulogu.

Pravobraniteljica je dodala, da uvažavajući dosadašnje pozitivne pomake u proteklom razdoblju, sažeto preporučuje sljedeće:

  • materijalne naknade posebice naknade s osnova invaliditeta moraju biti bez cenzusa jer služe za pokrivanje troškova posljedica invaliditeta što kod nekih oštećenja prelazi mjesečno i nekoliko tisuća kuna, a što obitelji i OSI ne mogu ili pokrivaju vrlo teško
  • 20% OSI već sada živi u uvjetima siromaštva, te je u tu svrhu potrebno osigurati značajnija financijska sredstva
  • osigurati usluge u zajednici jer uočavamo da navedene usluge nisu dovoljne – od neovisnog življenja do podrške radu – te da je u tu svrhu potrebno donijeti nove propise i izmijeniti kao i uskladiti postojeće, npr. donijeti Zakon o asistentu, Zakon o inkluzivnom dodatku, Zakon o sustavnom financiranju udruga, uskladiti nove zakone i Zakon o socijalnoj skrbi, izmijeniti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o radu i dr.
  • osnovati radne skupine koje će raditi kontinuirano i sastajat se često te čiji će članovi biti eksperti i čije će se mišljenje slušati i uvažavati te da svakako participiraju OSI
  • sredstva EU fondova usmjeriti na one usluge koje izostaju, osigurat lakšu dostupnost njihovom korištenju (npr. uklonit pravilo najbržeg prsta) te osigurati da OSI ostaju u vlastitim domovima i da imaju od potrebne asistencije do prijevoza kako bi mogle otići nesmetano i uz podršku i doktoru, u školu, na posao i dr.
  • osigurati opstojnost pružatelja usluga i udruga koje provode neke od najznačajnijih usluga u lokalnim sredinama, npr. osobni asistent, videći pratitelj, njegovatelji, tumači za gluhe i komunikacijski posrednici, usluge rane intervencije poput psihologa, fizioterapeuta, logopeda za DTUR – osigurat zakonodavni okvir, kontrolu i nadzor kako se ne bi dovelo u pitanje OSI da će dobiti uslugu npr. asistencije bez koje ne može živjeti

Pravobraniteljica je posebno istaknula da korona virus ne može i ne smije biti opravdanje za nečinjenje.
Pravobraniteljica je na kraju svog izlaganja rekla da su Vlada RH i ovaj sustav kroz protekle 4 godine već upoznali izazove i položaj OSI u kojem se danas nalaze te kako ima velika očekivanja i nada se zajedničkoj suradnji OSI, Pravobraniteljstva i Vlade RH, da će se uvažavanjem mišljenja učiniti željeni pomaci i konkretni potezi.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave