Sastanak pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s ministrom znanosti i obrazovanja

Na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, dana 10. svibnja 2021. godine održan je sastanak ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa i njegovih suradnika s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak i njezinim suradnicama u prostorima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Potaknuti iskustvima i teškoćama s kojima se susreću odgojno-obrazovne ustanove, djeca/učenici s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji te različiti stručnjaci, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom inicirala je sastanak s ministrom znanosti i obrazovanja na sljedeće teme:

  • radno-pravni status i potrebna stručna osposobljenost pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, različito financiranje i načini uključivanja u različitim ustanovama, a u cilju nalaženja pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika i pružanje kvalitetne potpore učenicima s teškoćama u razvoju;
  • srednjoškolski odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju uz naglasak na potrebu uvođenja novih strukovnih kurikuluma u skladu s potrebama tržišta rada te definiranje potrebnih sposobnosti i vještina određenog zanimanja kako bi se nastavni programi prilagođavali sukladno potrebama tržišta rada i učenicima s teškoćama u razvoju i školama pružila i potrebna podrška, a s ciljem stvaranja uvjeta srednjoškolskog odgoja i obrazovanja većeg broja učenika s teškoćama u razvoju i kvalitete
  • visoko obrazovanje osoba s invaliditetom s naglaskom na potrebu donošenja zakonskih propisa kojima bi se definiralo tko je student s invaliditetom te koja prava i potpore te na koji način može ostvariti. Naglašena je i potreba obavezne edukacije sveučilišnih nastavnika o vrstama invaliditeta i potrebnim potporama, podrškama i oblicima prilagodbi u akademskom okruženju. Sve potrebne aktivnosti definirane su u Nacionalnom planu za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021. godine.

Tijekom sastanka, osim navedenih predloženih tema razgovaralo se i o ujednačavanju uvjeta obrazovanja u ustanovama s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja kojima je osnivač Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te organizaciji nastave i nastave na daljinu primjerene učenicima s teškoćama u razvoju za vrijeme epidemije COVID-19.

Prilagodba