Sastanak Organizacijskog savjeta i Organizacijskog odbora 1. međunarodnekonferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti te odgoju i obrazovanju

Dana 21. svibnja u Svečanoj dvorani Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku održan je sastanak Organizacijskog savjeta i Organizacijskog odbora 1. međunarodne konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti te odgoju i obrazovanju.Na sastanku, kao član Organizacijskog odbora sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.Sastanak je održan u organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja zajedno sa partnerima, među kojima je i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, priprema održavanje 1. međunarodne konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti te odgoju i obrazovanju. Konferencija će se održavati prigodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 5. i 6. prosinca u Osijeku.
Sudionici sastanka usuglasili su se da je osnovni cilj konferencije uspostaviti dijalog stručnjaka koji se bave pitanjima vezanima za sudjelovanje, uključivost, dostupnost i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na različite aspekte sudjelovanja u umjetničkim i kulturnim programima te pitanjima uključivanja osoba s invaliditetom u znanost, umjetnost i odgojno-obrazovni sustav na svim razinama. Konferencija je namijenjena znanstvenicima, umjetnicima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji su u interakciji ili se bave temama inkluzije u umjetnosti, kulturnim događanjima, znanosti te odgoju i obrazovanju. Namijenjena je i osobama s invaliditetom koje se bave znanstvenim ili umjetničkim radom ili su sudionici odgojno-obrazovnog sustava, a koji žele svoja djelovanja ili iskustva predstaviti javnosti.
Organiziranjem konferencije žele se potaknuti umjetnici, znanstvenici i odgojno-obrazovni stručnjaci da kroz znanstvene radove, prikaze dobre prakse ili radionice daju svoj prinos u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom s naglaskom na promoviranje ljudskih prava i nediskriminacije kao i djelovanja na uklanjanju psiholoških, obrazovnih, obiteljskih, kulturoloških i drugih prepreka za potpunu integraciju i sudjelovanje osoba s invaliditetom u umjetničkim, društvenim i kulturnim aspektima života pod jednakim uvjetima.
Tijekom sastanka, uz potvrđivanje navedenih ciljeva, sudionici su kroz konstruktivnu raspravu iznijeliprijedloge tema konferencije, aktivnosti kojima će se ostvarivati ciljevi te su određeni rokovi za provođenje istih.

Prilagodba