Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Rijeci

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Rijeci

22. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Rijeci

Predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom dana 21. prosinca 2021. godine sastali su se s predstavnicima Grada Rijeke s temama trenutnog položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u gradu Rijeci te daljnjih planiranih aktivnosti Grada u smjeru unapređivanja položaja te bolje integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u život zajednice.

Bio je to jedan u nizu sličnih održanih sastanaka i u drugim gradovima kao sjedištima županija, za koje je nadležan novootvoreni Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci.

Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik grada Rijeke Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Marko Palčevski te pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.
Sastanku su ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovali zamjenici pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić te savjetnica pravobraniteljice iz Područnog ureda Rijeka Tea Rubeša.

Navedeni sastanak iniciran je sa željom jačanja međusobne suradnje, razmjenom informacija, kao i informiranja o specifičnostima grada Rijeke te poteškoćama na koje nailaze u cilju izjednačavanja položaja osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.

Potreba otvaranja Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci, nadležnim između ostalog i za područje Primorsko-goranske županije, proizlazi iz potreba veće uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upoznali su prisutne da se najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom s područja Primorsko-goranske županije odnosi na područja pristupačnosti, mobilnosti i stanovanja, a po broju zaprimljenih pritužbi Primorsko-goranska županija se nalazi na 4. mjestu u odnosu na sveukupne zaprimljene pritužbe iz ostalih županija Republike Hrvatske.

U Primorsko-goranskoj županiji živi 30.353 osoba s invaliditetom, čime osobe s invaliditetom čine 10,7 % ukupnog stanovništva Primorsko-goranske županije.
Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 15.300 (50%) je u dobnoj skupini 65+ godina, a u udjelu od 10 % prisutan je invaliditet i u dječjoj dobi.

Iz podataka sadržanih u Izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj donesenog u rujnu 2021. godine, dolazimo do zaključka da je Primorsko-goranska županija ispod prosjeka Republike Hrvatske za radno-aktivnu dobnu skupinu osoba s invaliditetom, dobnu skupinu 65+ kao i za ukupnu prevalenciju te da ima ispod prosjeka i prevalenciju u dječjoj dobi.

Na sastanku se razgovaralo o pristupačnosti stanovanja, specifičnostima grada Rijeke s obzirom na konfiguraciju terena, uzimajući u obzir važnost osiguranja pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, a u svezi s time i obvezi Grada Rijeke da uredi promet na svom području tako da određuje parkirališne površine i način parkiranja, uz poštivanje obveze označavanja minimalno 5% mjesta rezerviranih za parkiranje vozila osoba s invaliditetom od ukupnog broja parkirališnih mjesta.
Predstavnicima Grada Rijeke ukazalo se na primjere dobre prakse iz drugih područja Republike Hrvatske koji mogu pomoći u što učinkovitijem provođenju aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.

Gradonačelnik je ukazao na činjenicu da se posebna pažnja posvećuje osiguranju pristupačnosti svih javnih površina i gradskih objekata te da se iste financiraju u okviru projekta “Uklonimo barijere”.

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb istaknula je sudjelovanje osoba s invaliditetom u pitanjima od važnosti za položaj osoba s invaliditetom u gradu Rijeci kroz projekt „Rijeka-Zdravi grad“, kao i tradicionalno održavanje Festivala stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u gradu Rijeci.

Pročelnica Karla Mušković napomenula je da se Grad nosi s izazovima rane intervencije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju te nedostatnosti stručnjaka različitih usmjerenja, a time i pravodobnog prepoznavanja i djelovanja na odstupanja u dječjem razvoju i izostanka sustavnog oblika intervencije u istome.

Gradonačelnik Marko Filipović istaknuo je kvalitetni Socijalni program Grada Rijeke kojim se dodatno, iznad zakonskih obveza osiguravaju određena druga materijalna i nematerijalna prava.

Zaključno, predstavnici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom podsjetili su predstavnike Grada Rijeke na važnost zagovaranja integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u život zajednice i pozvali ih na još aktivniju zagovaračku aktivnost kako bi uz zajedničko djelovanje poboljšali položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u gradu Rijeci te Primorsko-goranskoj županiji.

Podijelite ovu objavu s drugima: