Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Karlovcu

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Karlovcu

25. travnja 2023.Kategorije: Novosti

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Karlovcu

Predstavnice Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 24. travnja 2023. god. održale su sastanak s predstavnicama Grada Karlovca na temu položaja osoba s invaliditetom na području grada Karlovca.

Uzimajući u obzir nadležnosti Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i aktivnosti koje poduzima Grad Karlovac s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na svom području, inicirano je od strane Ureda pravobraniteljice održavanje zajedničkog sastanka. Želja je bila upoznati se s aktivnostima koje Grad Karlovac poduzima za poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na svome području te ujedno predstaviti Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci nadležnim za područje Karlovačke županije.

Predstavnice Grada Karlovca zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić, pročelnica UO za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko, pročelnica Ureda gradonačelnika Dijana Kujinek, te savjetnica za socijalnu skrb Blaženka Presečan predstavile su mjere i aktivnosti koje Grad provodi s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada. Ukazano je na prepoznavanje potreba građana s invaliditetom kroz otvorenu komunikaciju i suradnju s osobama s invaliditetom te njihovu uključenost u donošenje odluka od javnog interesa. Istaknuta je suradnja i pružanje podrške u provedbi aktivnosti udruga s područja grada Karlovca na koje gledaju kao snažne partnere. Istaknuo se kvalitetni socijalni program Grada Karlovca kojim se dodatno osiguravaju određena druga materijalna i nematerijalna prava.

Posebna pažnja posvećuje se osiguranju pristupačnosti svih javnih površina i gradskih objekata te je ujedno pripremljen i projekt za obnovu karlovačkog pothodnika po principu univerzalnog dizajna. Prema riječima zamjenice gradonačelnika želja je da pothodnik bude u potpunosti pristupačan te ujedno i svojevrsni centar za potrošače u kojem bi građani mogli dobiti sve informacije potrebne o radu gradskih tvrtki.

Izazov s kojim se susreću je povezanost gradskog i prigradskog javnog prijevoza, posebice za vrijeme školskih praznika. Osigurane su olakšice za osobe s invaliditetom prilikom korištenja javnog prijevoza na Karlovačkom području te Grad pruža podršku pravnoj osobi koja pruža uslugu prilagođenog prijevoza osobama s invaliditetom.

Grad izdvaja znatna sredstva za financiranje asistenata učenika osnovnih škola grada Karlovca, ali i asistenata predškolskih ustanova. Ujedno je započeta gradnja dviju novih predškolskih ustanova na području grada Karlovac kako bi predškolskim odgojem i obrazovanjem bila obuhvaćena sva predškolska djeca.

Na sastanku se razgovaralo i o pristupačnosti stanovanja, stambenom zbrinjavanju kao djelu javnih potreba građana osoba s invaliditetom. Ukazalo se na potrebu poduzimanja mjera koje podupiru pristupačno stambeno zbrinjavanje osoba s invaliditetom. U nedostatku sustavnog rješenja ovog značajnog društvenog pitanja, ono biva za osobe s invaliditetom dodatno otežano njihovim potrebama kao posebno ranjivim skupinama u osiguranju pristupačnog stanovanja.

Kao svojevrsni rezultat sastanka iznijet je zaključak da za poduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti za unaprjeđenje položaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, nisu bitni veličina, broj stanovnika i financijski kapacitet jedinice lokalne ili područne samouprave, već prihvaćanje osoba s invaliditetom kao ravnopravnih građana i svijest nositelja vlasti o obvezi osiguravanja jednakih mogućnosti.

Sastanku su ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovale zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i savjetnica pravobraniteljice iz Područnog ureda Rijeka Tea Rubeša.

Podijelite ovu objavu s drugima: