Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Gospiću

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Gospiću

2. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Sastanak o položaju osoba s invaliditetom u gradu Gospiću

S ciljem upoznavanja s aktivnostima koje Grad Gospić poduzima za poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i predstavljanja Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci održan je 1. prosinca sastanak s predstavnicima Grada Gospića.

S ciljem upoznavanja s aktivnostima koje Grad Gospić poduzima za poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na svome području i predstavljanja novootvorenog Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci nadležnim za područje Ličko-senjske županije sa željom uspostavljanja zajedničke suradnje u daljnjoj provedbi aktivnosti, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom inicirala je održavanje sastanka sa predstavnicima Grada Gospića.

Sastanak na temu „Položaj osoba s invaliditetom u gradu Gospiću“ održan je 1. prosinca 2021. godine u službenim prostorijama Grada. Sastanku su ispred Ureda pravobraniteljice prisustvovali zamjenici Darijo Jurišić i Mira Pekeč-Knežević te savjetnica pravobraniteljice iz Područnog ureda Rijeka Tea Rubeša.

Na području grada Gospića živi 2.099 osoba s invaliditetom (od ukupno 12.745 stanovnika grada prema podacima iz popisa 2011. godine), odnosno od ukupno 6.810 osoba s invaliditetom koje žive na području Ličko-senjske županije. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, a najveći broj osoba s invaliditetom je u dobnoj skupini 65+. Izazovi s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji koje žive na ovom području ne razlikuju se od izazova osoba s invaliditetom iz drugih područja Republike Hrvatske, a Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom najčešće se javljaju s pitanjima i predstavkama iz područja socijalne skrbi, ostvarivanja prava iz područja mirovinskog osiguranja i zbog nepristupačnosti.

Tijekom sastanka gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević, zamjenica gradonačelnika Kristina Prša te pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu Ivana Kaleb Asić predstavili su mjere i aktivnosti koje Grad provodi s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada. Istaknuta je suradnja i pružanje podrške u provedbi projekata udruga s područja grada Gospića i okolice, a koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Gradonačelnik je ukazao na činjenicu da se posebna pažnja posvećuje osiguranju pristupačnosti svih javnih površina i gradskih objekata te da je ujedno pripremljen i projekt za osiguranje pristupačnosti zgrade Grada koji će se sufinancirati iz Europskih fondova. Zamjenica gradonačelnika Kristina Prša ukazala je da se Grad nosi s brojnim izazovima kao što je pitanje povezanosti javnog gradskog i međugradskog prijevoza što proizlazi iz zemljopisnog položaja grada Gospića i razvedenosti područja Ličko-senjske županije, ali i nedostatnih financijskih sredstava. Unatoč nedostatnim proračunskim sredstvima Grada, izdvajaju se znatna sredstva za financiranje asistenata učenika dviju osnovnih škola grada Gospića te je osiguran stručni tim djelatnika predškolske ustanove i osiguran rad posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, a sve u cilju jačanja socijalne uključenosti i integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne procese i osiguravanja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća.

Grad Gospić kao nositelj projekta „Zaželi” zajedno sa partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područni ured Gospić, Centrom za socijalnu skrb Gospić i Gradskim društvom Crvenog križa Gospić pružaju pomoć osobama u nepovoljnom položaju, te time žele doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti nezaposlenih žena i krajnjih primatelja pomoći.

Savjetnica pravobraniteljice Tea Rubeša upoznala je predstavnike Grada Gospića da je u Rijeci i službeno započeo s radom Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji je nadležna za područje Ličko-senjske županije dok su zamjenici pravobraniteljice Darijo Jurišić i Mira Pekeč-Knežević predstavili primjere dobre prakse iz drugih područja koji odgovornima u Gradu Gospiću mogu pomoći u što učinkovitijem provođenju aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.

Rezultat sastanka su zaključci koji će poslužiti kao temelj za provođenje daljnjih aktivnosti, a to su osobama s invaliditetom na području Ličko-senjske županije približiti instituciju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, doprinijeti njihovoj boljoj informiranosti o pravima, osnaživanje osoba s invaliditetom na udruživanje i aktiviranje kroz postojeće ili nove udruge na području grada Gospića, osiguranje prijevoza i socijalnih usluga za osobe s invaliditetom koje žive u ruralnim područjima kraja, a sve u cilju unaprjeđivanja položaja osoba s invaliditetom i većoj uključenosti u život zajednice.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave