Regionalna konferencija „Višestruka diskriminacija osoba s invaliditetom“

U Podgorici je 17. prosinca 2021. godine u organizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Direktorata za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom, održana regionalna konferencija „Višestruka diskriminacija osoba s invaliditetom“. Konferencija se održava s ciljem otkrivanja i sprečavanja oblika višestruke i međusektorske diskriminacije osoba s invaliditetom. Također, konferencija je ujedno bila i prilika za razmjenu iskustava zemalja iz okruženja Crne Gore.

Na konferenciji su izlagali Kim Miyeon, potpredsjednica Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom, Damjan Tatić, nekadašnji član Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom, Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Miroslava Mima Ivanović, izvršna direktorica Inicijativa mladih s invaliditetom Boke i MI Boke.

Zamjenik pravobraniteljice izlagao je na konferenciji temu „Pravni i institucionalni okviru i izazovi sprečavanja višestruke diskriminacije osoba s invaliditetom – iskustva Republike Hrvatske“. U svom izlaganju zamjenik je rekao kako se zakonodavstvo i pravni okvir u Hrvatskoj vezano za suzbijanje diskriminacije razvio razmjerno brzo i naglo tijekom pretpristupnog i pristupnog razdoblja usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravom Europske unije. Primjeri osoba s invaliditetom u riziku od višestruke diskriminacije su žene i djevojke s invaliditetom, žene i djevojke s invaliditetom koje su ujedno žrtve nasilja u obitelji, osobe s invaliditetom starije životne dobi, mladi s invaliditetom, osobe s invaliditetom kao pripadnici nacionalnih manjina i osobe s invaliditetom pripadnici LGBT zajednice, ali i osobe s višestrukim oštećenjima. Istaknuo je kako Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima razmjerno mali broj pritužbi građana na slučajeve višestruke diskriminaciju osoba s invaliditetom i to uglavnom o slučajevima žena s invaliditetom, a da izazove u sprečavanju višestruke diskriminacije i diskriminacije uopće predstavljaju nedostatak i pogrešno prepoznavanja diskriminacije, nesklonost prijavljivanja, nepovjerenje građana u institucije, prihvaćanje diskriminatornog ponašanja kao uobičajenog obrasca ponašanja, te strah od viktimizacije.

Nakon konferencije u sklopu rasprave bilo je prilike čuti o praktičnim aspektima s kojima se susreću i s kojima žive osobe s invaliditetom u Crnoj Gori. U odnosu na predstavljeno stanje u Republici Hrvatskoj, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore također ne zaprima veliki broj pritužbi i predstavki osoba s invaliditetom koje bi se odnosile na slučajeve višestruke diskriminacije. U zaključcima konferencije Aleksandra Popović, v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom istaknula je kako je korisno bilo čuti iskustva sadašnjih i bivših članova Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom, iskustva samih osoba s invaliditetom kao i iskustvo iz Hrvatske, što će sigurno doprinijeti razvoju pravne i institucionalne zaštite osoba s invaliditetom od višestruke diskriminacije i diskriminacije uopće u Crnoj Gori.

Prilagodba