Regionalna konferencija u Sjevernoj Makedoniji

Ured Stalnog predstavnika Ujedinjenih naroda u Sjevernoj Makedoniji i Zaštitnik građana (Ombudsman) Sjeverne Makedonije zajedno su 2. ožujka 2022. godine organizirali na visokoj razini online regionalnu konferenciju „Osnaživanje nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u ulozi nezavisnih mehanizama za praćenje Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom“.

Konferencija je imala za svoj glavni cilj početak konstruktivnog dijaloga usmjerenog na aktivnosti vezano za unapređivanje inkluzivnog, pravednog i održivog razvoja na prostorima Zapadnog Balkana, u skladu s međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava i obećanjem „Agende 2030“ kako nitko neće biti izostavljen. Fokus konferencije bio je na jačanju uloge i suradnje između nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u cijeloj regiji koje imaju važan i vrlo široko postavljeni mandat u zastupanju, promoviranju i zaštiti ljudskih prava, uključujući pri tome i prava osoba s invaliditetom. Nacionalne institucije za ljudska prava imaju isto tako središnju ulogu i kao nezavisni mehanizmi za praćenje provođenja Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Sudionici konferencije bili su predstavnici nacionalnih institucija za ljudska prava, osobe s invaliditetom, predstavnici organizacija osoba s invaliditetom iz Europe i Europske unije, članovi Odbora UN-a za osobe s invaliditetom, te predstavnici UN agencije i drugih regionalnih organizacija za ljudska prava.

U izlaganjima tijekom konferencije razmjenjivala su se iskustva, predstavljali primjeri dobre prakse i inicijative o postojećim okvirima za praćenje (monitoring). Također, razgovaralo se o izazovima i mogućnostima za potpomaganje jačih sinergija u cilju ostvarivanja poštivanja ljudskih prava, osobito djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Zaključci konferencije trebaju osigurati i pokazati put koji bi mogao poslužiti kao plan budućih aktivnosti.

U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Prilagodba