Redovna godišnja skupština Equinet-a 2021.

Redovna godišnja skupština Equinet-a 2021.

10. studenoga 2021.Kategorije: Novosti

Redovna godišnja skupština Equinet-a 2021.

Putem platforme Zoom 9. studenoga 2021. godine održana je Redovna godišnja skupština Equinet-a (Annual General Meeting – AGM) na kojoj su sudjelovali predstavnici institucija i organizacija za suzbijanje diskriminacije iz 37 europskih država.

Uloga tijela za jednakost definirana je u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o jednakom postupanju koje zahtijeva od svih država članica uspostavu tijela za jednakost koja će se boriti protiv diskriminacije na temelju spola, rase i etničkog podrijetla. Mnoge države članice, među kojima je i Republika Hrvatska, osigurale su da se tijela za jednakost bave i diskriminacijom na temelju drugih različitih osnova (sukladno Zakon o suzbijanju diskriminacije u Republici Hrvatskoj je to ukupno 17 diskriminacijskih osnova, među kojima su invaliditet i zdravstveno stanje).

Equinet je Europska mreža tijela za jednakost koje je od 2015. godine članica i institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Mreža se danas sastoji od ukupno 49 institucija i organizacija za suzbijanje diskriminacije prema različitim osnovama iz 37 europskih država. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na skupštini je predstavljao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Godišnju skupštinu otvorila je dosadašnja predsjednica Izvršnog odbora Equinet-a gđa Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica, koja je pozdravila sve on-line prisutne predstavnice i predstavnike tijela za ravnopravnost te predstavila izvješće o radu izrazivši zadovoljstvo s dosadašnjim radom i djelovanjem članica mreže posebice s obzirom na okolnosti epidemije virusa COVID-19. Istaknuta su dosadašnja postignuća i izazovi u radu Equinet-a i njegovih članica, dok je naglasak stavljen na potrebu osiguravanja poštenog, ravnopravnog i fleksibilnog društva. Također, zahvalila se na velikoj podršci i uspješnoj suradnji s članovima tima Equinet-a, kao i s predstavnicima članica.

Tijekom skupštine predstavljena su izvješća o radu i izvješća o poslovanju Equineta u proteklom razdoblju. Prihvaćanjem izvješća dana je i formalna razrješnica dosadašnjem Izvršnom odboru, te su održani izbori za članove novog sastava Izvršnog odbora u sljedećem mandatu. Bili su to prvi izbori koji su uslijed pandemije virusa COVID-19 održani on-line. Na temelju rezultata za članove novog Izvršnog odbora Equineta izabrani su: Lars ARRHENIUS (Švedska), Laurence BOND (Irska), Valérie FONTAINE (Francuska), Rainer HILTUNEN (Finska), Rhoda GARLAND (Malta), Miha LOBNIK (Slovenija), Silvia PORUBÄNOVÁ (Slovačka), Robert GAJDA (Albanija) i Tena ŠIMONOVIĆ EINWALTER (Hrvatska).

Podijelite ovu objavu s drugima: