Reakcija pravobraniteljice vezano uz incident u slastičarnici u Samoboru

Reakcija pravobraniteljice vezano uz incident u slastičarnici u Samoboru

21. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Reakcija pravobraniteljice vezano uz incident u slastičarnici u Samoboru

Nepovoljni položaj u kojem su se našla djeca koja boluju od poremećaja iz spektra autizma kada su prilikom izleta zajedno sa učiteljicama ušli u slastičarnicu u Samoboru te umjesto da budu poslužena, izbačena na ulicu predstavlja povredu temeljnih ljudskih prava na jednakost i ravnopravnu uključenost u društvo i kao takvo je neprihvatljivo. Djeca su u Slastičarni imala kratki napad, a situaciji nije doprinijelo niti ponašanje vlasnice slastičarnice koje je bilo usmjereno na njihovo udaljavanje iz slastičarne uvredljivim i ponižavajućim riječima da „takvu djecu ne vode u grad jer ona spadaju u šumu“.

Neprihvatljivo je i osuđujuće svako ponašanje i razmišljanje koje je usmjereno prema izolaciji djece s teškoćama u razvoju. Roditelji djece s teškoćama u razvoju kao i nastavni kadar puno truda i volje ulažu da se djeca s teškoćama u razvoju uključe u društvo na ravnopravnoj osnovi sa drugom djecom te da budu punopravni članovi društva i kao takvi prihvaćeni i poštovani. Poštivanja urođenog dostojanstva osoba s invaliditetom, osobne autonomije, uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba, načelo nediskriminacije, punog i učinkovitog sudjelovanje i uključivanja u društvo, načelo poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti te jednakost mogućnosti, temeljna su načela propisana čl.3. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Opisan način razmišljanja i ponašanja vlasnice slastičarne koje uzrokuje strah, neprijateljsko, uvredljivo i ponižavajuće okruženja je diskriminatoran i utuživ sukladno odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Istup vlasnice slastičarne predstavlja odraz još uvijek prisutnog tradicionalnog i medicinskog poimanja invaliditeta koji ima za posljedicu segregaciju različitih kao društveno neprihvatljivih. Kao društvo potrebno je da pokažemo više razumijevanja za različitosti koje proizlaze iz različitih vrsta invaliditeta kako bi ovakvi poražavajući istupi usmjereni izolaciji djece s teškoćama u razvoju pa i osoba s invaliditetom, izostali.

Podijelite ovu objavu s drugima: