Reakcija na medijske natpise vezano uz naknade za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podržava prijedlog Građanske inicijative roditelja djece sa teškoćama u razvoju za povećanjem iznosa naknade za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Ova naknada nije pratila rast, odnosno povećanje drugih naknada propisanih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, na što je pravobraniteljica upozoravala i prilikom izmjena Zakona 2017. godine, kada je došlo do značajnog uvećanja svih naknada, osim naknade za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju koja je uvećana za simboličnih 5 %, dok su sve druge naknade uvećane za 20 % do 40 % proračunske osnovice.
Skrb o osobama s invaliditetom ustavna je obveza Republike Hrvatske, a i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, osobama s invaliditetom, kao i djeci s teškoćama u razvoju, ali i njihovim obiteljima jamči se odgovarajući životni standard.
U tom smislu, povećanje ove naknade nužnost je za one roditelje koji privremeno, radi skrbi o svome djetetu s teškoćama u razvoju ne mogu pomiriti poslovne i obiteljske obveze te im je nužno osigurati naknadu koja će im osigurati primjeren životni standard. Stoga iznos ove naknade nužno mora pratiti povećanje drugih srodnih naknada iz Zakona, kao i realno povećanje troškova života kojemu gotovo svakodnevno svjedočimo.
Vezano za izjavu zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ante Babića, iako izjava nije dana tijekom tematske sjednice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, smatramo da je svaka takva izjava i neprimjerena i uvredljiva za veliki dio građana koji žive s invaliditetom, kao i za njihove obitelji. Neshvatljivo je da i danas nakon toliko godina upućenih preporuka i rasprava moramo iznova upozoravati na iskazane stavove i predrasude i to od strane javnih osoba od kojih se očekuje nadasve odgovoran odnos prema svim građanima pa tako i osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Prilagodba