REAKCIJA NA IZJAVE POVODOM POLITIČKOG SKANDALA U SPLITU KOJI SE VEZUJE ZA LUKU BARIČIĆA I SLANJE PORUKA EKSPLICITNOG SADRŽAJA

REAKCIJA NA IZJAVE POVODOM POLITIČKOG SKANDALA U SPLITU KOJI SE VEZUJE ZA LUKU BARIČIĆA I SLANJE PORUKA EKSPLICITNOG SADRŽAJA

13. lipnja 2022.Kategorije: Novosti

REAKCIJA NA IZJAVE POVODOM POLITIČKOG SKANDALA U SPLITU KOJI SE VEZUJE ZA LUKU BARIČIĆA I SLANJE PORUKA EKSPLICITNOG SADRŽAJA

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom neugodno je iznenađena i smatra neprihvatljivim da se u pojedinim reakcijama na posljednji politički skandal u Splitu u kojem se sporna komunikacija seksualnog karaktera u kojoj je sudjelovao Luka Baričić opravdava i objašnjava njegovim invaliditetom.

Isticanjem invaliditeta Luke Baričića u ovom kontekstu široj javnosti se nameće zaključak da osobe s invaliditetom generalno nisu sposobne donositi zrele i odgovorne procjene o upuštanju u intimne odnose kao i da su cijelosti lišene potreba i želja, mogućnosti i šansi u ostvarenju seksualnog odnosa i za koji su, kada se za to stvori prilika, spremni žrtvovati vlastiti pa i tuđi ugled i dostojanstvo.

Potrebu za intimnošću i bliskošću imaju sve osobe pa i osobe s invaliditetom, isto kao što je korištenje aplikacija za upoznavanje u današnje vrijeme opće raširena pojava.

Ne ulazeći u širi politički kontekst predmetnog skandala, želimo istaknuti da je apostrofiranje invaliditeta Luke Baričića u ovom slučaju nepotrebno i neprimjereno te u suštini predstavlja povredu dostojanstva Luke Baričića i podcjenjivanje njegovog kapaciteta da preuzme osobnu odgovornost za vlastite postupke.

Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podijelite ovu objavu s drugima: