Reagiranje na odluku odbacivanja prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u linijskom i obalnom pomorskom prometu

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prijevozu ulinijskom i obalnom pomorskom prometu prema kojemu bi se djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima i osobama s invaliditetom stanovnicima otoka RH osigurao besplatan prijevoz predstavlja razumani životan način da seovoj kategoriji građana RH omogući pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama i potrebnim rehabilitacijskim programima koje im se ne osiguravaju na otocima na kojima žive. Izlaganje obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom prekomjernim troškovima uslijed učestalih svakodnevnih ili tjednih odlazaka u najbliže ustanove na kopnu stavlja ih u nejednakpoložaj ne samo u odnosu na osobe bez invaliditeta nego i u odnosu na osobe s invaliditetom kojima su potrebne usluge osigurane u mjestima gdje žive.
Budući da je teško izvedivo pa i neracionalno osigurati potrebne zdravstvene, socijalne ili obrazovne usluge za djecu s teškoćama ili osobe s invaliditetom na svakom hrvatskom otoku, osiguravanje dostupnosti istihna način da im se omogući kroz besplatan trajektni prijevoz predstavlja posve razumno rješenje koje za državu u financijskom, organizacijskom i tehničkom pogledu ne predstavlja neproporcionalan i neprimjeren teret.

Stoga je opravdanje da će ovo pitanje koje iziskuje neodgodivo rješavanje biti razmatrano u sklopu cjelovitih izmjena navedenog zakona, odraz iz ostanka temeljnog ljudskog razumijevanja pa i ignoriranja životnih potreba i problema građana od strane onih čija je jedina zadaća brinuti o općem javnom interesu i promišljati načine kako olakšati i unaprijediti život građanima.
Mišljenja smo da Vladi RH odnosno resornom ministarstvu stoje na raspolaganju i drugi instrumenti i mjere kojima može i prije procedure izmjena navedenog zakona omogućiti besplatan trajektni prijevoz djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom stanovnicima hrvatskih otoka.

Prilagodba