Radionica o primjene Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić sudjelovao je u Beču 25. i 26. veljače 2020. godine na dvodnevnoj radionici o načinima primjene Povelja Europske unije o temeljnim pravima.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije prvi je formalni dokument koji na jednom mjestu objedinjuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava koja uživaju ljudi unutar Europske unije i odnosi se na države članice kada one provode pravo Europske unije. Države članice obvezne su poštovati prava i slijediti načela Povelje pri svakom djelovanju u okviru područja primjene obvezujućeg prava EU-a. Ako su odredbe Povelje dovoljno precizne i bezuvjetne, mogu imati izravan učinak na nacionalnoj razini, primjerice, pred nacionalnim sudovima. Na odredbe Povelje koje uključuju „načela” na sudu se može pozvati samo ako su one provedene zakonodavnim ili izvršnim aktima.

Radionica su zajednički organizirali Agencija za temeljna ljudska prava Europske unije (FRA) i Europska mreže tijela za jednakost (Equinet), a sudionici su bili pravni stručnjaci iz ukupno 32 tijela za jednakost i ljudska prava iz 24 europske države.

Tijekom radionice raspravljalo se o načinima podizanja svijesti i razine znanja o primjeni Povelje u rješavanju konkretnih slučajeva diskriminacije. Radionica se sastojalo i iz proučavanja konkretnih slučajeve iz područja invaliditeta, ravnopravnosti spolova, rasne, vjerske i slučajeva drugih diskriminacijskih osnova, ali i tema vezanih za azil, migracije i umjetnu inteligenciju. Tijekom radionice Agencija za temeljna prava Europske unije predstavila je razvijene alate za primjenu Povelje tzv. Charterpedia, internetski alat koji pruža lako dostupne informacije o Povelji i povezanoj sudskoj praksi. FRA je također predstavila i priručnik o Povelji.

Zamjenik pravobraniteljice predstavio je primjere u kojima Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nastupa kao institucija za jednakost, zaštitu ljudskih prava i tijelo za postupanje u slučajevima diskriminacije kod koje je diskriminacijska osnova invaliditet. Tijekom završnog izlaganja istaknuto kako je očito da nema dovoljno primjera iz prakse o primjeni Povelje u antidiskriminacijskim postupcima, ali da države članice primjenjuju Povelju pri tome ne koristeći njezin puni potencijal.

Prilagodba