Radionica o antidiskriminaciji u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

U Državnoj školi za javnu upravu, 4. listopada 2019. godine je održana Radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). Temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom i primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom izlagao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić. To je četvrta radionica ove godine u čijoj realizaciji je sudjelovao Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Edukacija se kontinuirano održava u sklopu programa godišnje izobrazbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za sve zaposlenike koji rade u sustavu upravljanja i kontrola aktivnosti vezanih za ESI fondove. Radionicama se osigurava ispunjavanje općih ex-ante uvjeta provedbe operativnih programa iz financijske perspektive Europske unije 2014.-2020. i korištenje financijskih sredstava ESI fondova koji se odnose na postojanje mjera za primjenu zakonodavstva o nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i poštivanja prava osoba s invaliditetom (horizontalnih načela).

Sudionice i sudionici bili su iz Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Posebna pažnja posvećena je načinu ispunjavanja općih ex-ante uvjeta za provedbu operativnih programa, a sudionici su posebni interes pokazali za načine ostvarivanja odgovarajuće komunikacije s osobama različitih vrsta invaliditeta i tjelesnih oštećenja.

Prilagodba