Radionica o antidiskriminaciji

Radionica o antidiskriminaciji

10. travnja 2019.Kategorije: Novosti

Radionica o antidiskriminaciji

U Državnoj školi za javnu upravu 10. travnja 2019. godine je održana druga ovogodišnja Radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). Edukacija se održava u sklopu programa godišnje izobrazbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 2019. godinu. Svrha radionice je kontinuirano osiguravanje ispunjavanja općih ex-ante uvjeta za provedbu operativnih programa iz financijske perspektive Europske unije 2014.-2020. i korištenje financijskih sredstava ESI fondova koji se odnose na postojanje mjera za primjenu zakonodavstva EU o nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i poštivanja prava osoba s invaliditetom u području ESI fondova (horizontalnih načela).
Temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom, primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, drugim aktualnostima s brojnim primjerima iz prakse, izlagao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić. Dvadesetak zaposlenika ministarstava, agencija i ureda, te predstavnika javnih tijela koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova, upoznali su se kroz izlaganja, rad u malim skupinama i rasprave, s antidiskriminacijom u kontekstu ESI fondova, a posebno s politikama i zakonodavstvom povezanim sa zaštitom prava i interesa osoba s invaliditetom. Polaznike je posebno zanimala tema pristupačnosti građevina, sankcije za nepoštivanje pravnih propisa, kao i obveze koje za Republiku Hrvatsku proizlaze iz međunarodnih dokumenata.

Nastavak je to edukacija koje je tijekom 2016., 2017. i 2018. godine pohađalo oko 1.500 polaznika. Za 2019. godinu planirano je održavanje još sedam ovakvih radionica i posebna cjelodnevna edukacija za koordinatore za nediskriminaciju iz područja osoba s invaliditetom čije je održavanje planirano krajem godine.

Podijelite ovu objavu s drugima: