Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva

Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva

10. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva

U okviru provedbe projekta “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“, 10. rujna, održan je virtualni zagovarački sastanak s predstavnicima civilnog društva koji zastupaju i zagovaraju prava osoba s invaliditetom. Na sastanku su sudjelovali predstavnice i predstavnici: Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, SOIH – Mreže žena s invaliditetom, Ženske sobe, Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, Hrvatskog saveza slijepih, Hrvatskog saveza udruga invalida rada i Udruge invalida rada Zagreb. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Tijekom sastanka predstavnice Hrvatskog pravnog centra – Vesna Grubić i Ivana Eterović, glavna projektna stručnjakinja prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas i nacionalni stručnjak doc. dr. sc. Zoran Burić, predstavili su projektne preporuke povodom kojih su raspravljeni glavni izazovi boljeg ostvarivanja prava osobama s invaliditetom kao žrtvi kaznenih i prekršajnih djela i kako se organizacije civilnog društva koje se bave zastupanjem i zagovaranjem prava osoba s invaliditetom mogu aktivnije uključiti u postojeći sustav podrške žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave.
Na sastanku je najavljeno održavanje virtualne međunarodne konferencijom koja će se održati 24. rujna 2021. godine, a na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta, kao i konačne zajedničke preporuke za Hrvatsku i Sloveniju.
Podsjetimo kako se ovaj projekt financira iz Programa Europske unije za pravosuđe, a odnosi se na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (Direktiva o žrtvama), koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima. Ovom direktivom je propisano da države članice moraju osigurati da se žrtve priznaju kao žrtve i da se prema njima postupa s poštovanjem, na osjećajan, primjeren, stručan i nediskriminirajući način, i to u svim kontaktima sa službama za potporu žrtvama i službama za popravljanje štete ili nadležnim tijelom koje postupaju u okviru kaznenog postupka. Analizirajući trenutno stanje u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji prepoznat je opći nedostatak pokazatelja i podataka o žrtvama kaznenih djela koje su osobe s invaliditetom i slijedom toga utvrđena je potreba za istraživanjem s ciljem poboljšanja sadašnje situacije.

Podijelite ovu objavu s drugima: