Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave

Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave

8. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Projekt ARVID – zagovarački sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave

U okviru provedbe projekta “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“, 6. rujna, u prostorima Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Zagrebu održan je zagovarački sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Pravosudne akademije. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Tijekom sastanka predstavnice Hrvatskog pravnog centra – Vesna Grubić i Ivana Eterović, glavna projektna stručnjakinja prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas i nacionalni stručnjak doc. dr. sc. Zoran Burić, predstavili su projektne preporuke povodom kojih su raspravljeni glavni izazovi boljeg ostvarivanja prava osobama s invaliditetom kao žrtvi kaznenih i prekršajnih djela. Također, razmotrene su i mogućnosti implementacije preporuka u postojeći sustav podrške žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave, kao i mogućnostima realizacije modula za edukaciju pravosudnih dužnosnika o načinima komunikacije i zaštite prava osoba s invaliditetom.
Daljnji rad na projektu nastavlja se održavanjem zagovaračkih sastanaka s drugim prepoznatim važnim dionicima u postupcima u kojima se osobe s invaliditetom pojavljuju kao žrtve kaznenih i prekršajnih djela te održavanjem završne međunarodne konferencijom, 24. rujna 2021. godine, na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta, kao i konačne zajedničke preporuke za Hrvatsku i Sloveniju.
Podsjetimo kako se ovaj projekt financira iz Programa Europske unije za pravosuđe, a odnosi se na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (Direktiva o žrtvama), koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima. Ovom direktivom je propisano da države članice moraju osigurati da se žrtve priznaju kao žrtve i da se prema njima postupa s poštovanjem, na osjećajan, primjeren, stručan i nediskriminirajući način, i to u svim kontaktima sa službama za potporu žrtvama i službama za popravljanje štete ili nadležnim tijelom koje postupaju u okviru kaznenog postupka. Analizirajući trenutno stanje u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji prepoznat je opći nedostatak pokazatelja i podataka o žrtvama kaznenih djela koje su osobe s invaliditetom i slijedom toga utvrđena je potreba za istraživanjem s ciljem poboljšanja sadašnje situacije.

Podijelite ovu objavu s drugima: