Pristupačnost javnih površina u gradu Osijeku

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom uputila je u listopadu 2020. godine Gradu Osijeku preporuku kojom je ukazano na prepreke koje osobama s invaliditetom onemogućavaju kretanje i pristup brojnim površinama i objektima na području grada Osijeka. Uvažavajući preporuku pravobraniteljice, Grad Osijek inicirao je održavanje sastanka s ciljem utvrđivanja konkretnih problema i lokacija na kojima nije osigurana pristupačnost te s ciljem iznošenja prijedloga i donošenja zaključaka o konkretnim mjerama i aktivnostima koje će se poduzimati.
Navedeni sastanak održan je 2. studenog 2020. godine u Područnom uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku. Vodeći računa o epidemiološkim mjerama, sastanak je organiziran na otvorenom prostoru ispred Područnog ureda, a uz savjetnika pravobraniteljice na sastanku su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom te predstavnik Grada Osijeka.
Tijekom sastanka predstavnici udruga upozorili su na brojne lokacije grada Osijeka na kojima nije osigurana pristupačnost javnih površina (nogostupi, pješački prijelazi, parkirališna mjesta i sl.). Detaljno su predstavili poteškoće i probleme koje im nepristupačne površine uzrokuju te su iznijeli konstruktivne prijedloge za rješavanje istih.
Osim sastanka ispred Ureda pravobraniteljice, svi sudionici sudjelovali su u obilasku užeg i šireg središta grada Osijeka (Ulica Hrvatske Republike, Županijska ulica, Trg slobode, Zrinjevac, prilazi Centru za socijalnu skrb i dr.) te su tom prilikom obišli većinu lokacija za koje pravobraniteljica zaprima najviše pritužbi vezano za neosiguranje pristupačnosti.
Predstavnik Grada Osijeka zabilježio je sve primjedbe i prijedloge iznesene tijekom sastanka i obilaska te su doneseni zaključci koji će poslužiti kao temelj za daljnje aktivnosti svih sudionika sastanka. Posebno je istaknuta važnost nastavka i intenziviranja uspostavljenje suradnje i otvorene komunikacije između Grada i predstavnika osoba s invaliditetom (udruge, gradsko Povjerenstvo za OSI i dr.), a kako bi se poštujući načela razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna osigurala stvarna pristupačnost svih javnih površina na području Grada Osijeka, za sve osobe s invaliditetom, neovisno o vrsti njihova oštećenja.

Prilagodba