Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama

Dana 19. listopada 2021. u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak s predstavnicama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) na kojem je prezentiran Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica za učitelje/nastavnike te učenike od 3 do 8. razreda osnovne škole.

Aplikaciju Susretnica je moguće pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/web-aplikacije/ict-aac-susretnica-web

Metodologija je nastala u okviru projekta „Pristupačnost 2021- Digitalna pristupačnost, podizanje svijest i i nove tehnologije”, kao rezultat suradnje Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu) i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti tijekom 2021. godine.
U projektu su sudjelovali:

  • CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
  • Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom „SUMSI”
  • Športska udruga slijepih Svjetlost Osijek
  • UP2DATE – Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja
  • UGNIŽ – Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije
  • UPIT – Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije
  • UPIM Udruga za promicanje istih mogućnosti
  • Osnovna škola Ivana Gundulića Dubrovnik

Dugogodišnja suradnja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) polučila je brojne nove pristupe u podizanju svijesti o izazovima i problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu, pri čemu je kvaliteti takvih novih pristupa doprinijela aktivna i formalna suradnja s predstavnicima osoba s invaliditetom koji su bili uključeni u sve dosadašnje projekte, pa tako i u ovaj.

Jedan od zaključaka njihove zajedničke višegodišnje suradnje je da se razvoj uključivog digitalnog društva s jednakim mogućnostima za sve članove, s naglaskom na osobe s invaliditetom, postiže povećanjem svijesti javnosti o pojmovima kao što su različitost, uključivost, jednake mogućnosti, kao i o ispravnom pristupu u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Iako upoznavanje s ovim pojmovima treba provesti tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, ne smije se zanemariti činjenica da je i većini odraslih osoba potrebna edukacija u tom segmentu.

S obzirom na navedeno, projektni tim razvio je aplikaciju Susretnica u formi ozbiljne igre, koja kroz zanimljiv i zabavan način ukazuje na ispravan pristup u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Svrha aplikacije Susretnica je na praktičnim i životnim primjerima prikazati kako na odgovarajući način pristupiti osobama s različitim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji s udrugama čiji su članovi osobe s različitim tipovima invaliditeta, a u samoj aplikaciji su obuhvaćene različite svakodnevne situacije kao što su čekanje na kolodvoru, ulazak u dizalo, prelazak raskrižja, parkiralište itd. Osnovna premisa aplikacije odnosi se na to da uvijek kada mislimo da nekoj osobi treba pomoć, prvo treba provjeriti želi li osoba pomoć. Tek u slučaju kad osoba potvrdi da joj je nečija pomoć potrebna i objasni kako joj se može pomoći, ispravno je na taj način pomoći. Treba imati u vidu da pomaganje kojem prethodi samo vlastita inicijativa nije poželjno te da uvijek treba uspostaviti dvosmjernu komunikaciju i dobiti potvrdu za taj čin od osobe s invaliditetom s kojom se stupi u komunikaciju. Upravo se to naglašava u aplikaciji Susretnica, koja simulira različite susrete s osobama s invaliditetom te upućuje na ispravan pristup u komunikaciji i načinima pomaganja.

Vrijednost priručnika i aplikacije leži u načinu oblikovanja hrvatskog društva korištenjem digitalnih tehnologija po načelima jednakosti, ravnopravnosti, poštivanja različitosti. Smatramo da predstavlja dobar alat u čijem stvaranju su, vođene rukama stručnjaka za digitalizaciju, sudjelovale i same osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju. Vjerujemo da će nadležno Ministarstvo prepoznati i verificirati priručnik i aplikaciju kako bi postao sastavni dio razvoja stručnih kompetencija učitelja i nastavnika i doprinosa jačanju uloge odgoja i obrazovanja u unapređenju hrvatskog društva i senzibilizacije na osobe s invaliditetom.

Prilagodba