Pripreme za početak rada područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci

U Rijeci je 20. siječnja 2020. godine obavljena primopredaja prostora za budući područni ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Rijeci. Ministarstvo državne imovine dodijelilo je Uredu pravobraniteljice na korištenje poslovni prostor od 67 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalazi u Rijeci, u Ulici Nikole Cara br. 1.

Otvaranje područnih ureda predviđeno je u svim strateškim planovima institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom od 2011. godine, a proizlazi iz općeg strateškog cilja – Zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske. Nakon početka rada područnih ureda u Osijeku (2018.) i Splitu (2019.), ovo je posljednji planirani Područni ured koji će radom pokrivati područja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Otvorenje i početak rada planiran je za jesen 2020. nakon što se prostor učini pristupačnim osobama s invaliditetom te opremi i uredi za rad.

U ime Ministarstva državne imovine prostor je predala voditeljica Područne jedinice RijekaBiserka Laljak-Kamenečki, a u ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prostor je preuzeo zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Prilagodba