Priopćenje za medije – Otvorenje područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku

Područni ured institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku započinje s radom 5. studenog 2018. godine.
Osobe s invaliditetom mogu se najaviti za sastanak u Uredu u vremenu od 8:00 do 16:00 sati na adresi Ulica Hrvatske Republike 5, Osijek. Može nas se kontaktirati na broj telefona: 01/6102-170, faks: 01/6177-901 kao i na mail adresu: ured@posi.hr

Nezadovoljstvo osoba s invaliditetom zbog slabe dostupnosti uslugai nedovoljne informiranosti o pravima i mogućnostima te načinima njihova ostvarivanja u dijelovima Republike Hrvatske udaljenima od Zagreba pokrenulo je već ranije inicijative da se osnivanjem područnih ureda institucija pravobranitelja približi osobama s invaliditetom u svim područjima RH. Time bi se poticao ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno o tome gdje žive.

Budući da je područje Slavonije i Baranje više godina izloženo nepovoljnim gospodarskim i demografskim trendovima, siromaštvu i depriviranosti, gdje su osobe s invaliditetom dodatno marginalizirane, inicijativa da se upravo u Osijeku otvori prvi područni ured potekla je još prije nekoliko godina od strane udruga osoba s invaliditetom. Inicijativu je poduprla i Osječko-baranjska županija.Osijek je grad kojemu prirodno gravitiraju osim Osječko-baranjske, još četiri županije (Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska te Brodsko-posavska) gdje živi više od 90.000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.Smatramo kako će otvaranje područnog ureda i približavanje osobama s invaliditetom doprinijeti i ostvarivanju ciljeva određenih Projektom Slavonija.

Ministarstvo državne imovine ustupilo je za potrebe rada područnog ureda odgovarajući pristupačan prostor u centru Osijeka u UliciHrvatske Republike5.Za uređenje i obnovutog prostora u Državnom proračunu za 2018. godinu osigurana su nam sredstva u iznosu od 234.421,89 kn. Zaposlen je jedan savjetnik, a u tijeku je postupak zapošljavanja jedne osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Od ukupnog broja obraćanja građana pravobraniteljici za osobe s invaliditetom u prosjeku seizmeđu 10 i 14% njih odnosi na građane s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Područja pritužbi ne razlikuju se od onih u drugim dijelovima Hrvatske pa su i u Slavoniji najčešće pritužbe osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju iz područja obrazovanja, pristupačnosti, zapošljavanja, socijalne skrbi, suzbijanja nasilja, te traženje podrške prilikom prijave projekata.

Proteklih 10 godina rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilježila je intenzivna suradnja s udrugama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s područja Slavonije. Nakon što su udruge pravobraniteljicu upozorile na težak položaj djece i odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra što nas je između ostalog potaklo na podnošenje posebnog izvješća Hrvatskom saboru. Rezultat tih zajedničkih nastojanja je otvaranje Centra za autizam Osijek.

Postupajući po pritužbama na dostupnost i kvalitetu usluga rane intervencije djeci s teškoćama u razvoju,pravobraniteljica, njezini zamjenici i savjetnici obišli su ustanove i udruge u Slavoniji i Baranji i organizirali sastanak sa svim ključnim dionicima u Vukovaru. Pravobraniteljica je organizirala više skupova i sastanaka na temu osiguravanja pristupačnosti i veće mobilnosti osoba s invaliditetom, a radila je i na uspostavljanju adekvatne stomatološke zaštite za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, većoj dostupnosti zdravstvene zaštite i inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju u svim fazama obrazovanja.
Manji broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom pristiže iz Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije što ukazuje na nedovoljnu informiranost osoba s invaliditetom s tog područja o njihovim pravima, problemu prijevoza, starenje stanovništva i slabijeg korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kako bi upoznala poslodavce s prilikama koje se u njihovom poslovanju pružaju zapošljavanjem osoba s invaliditetom, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom u svim županijskim središtima organizirala edukacije za poslodavce.

Vjerujemo da će otvaranje Područnog ureda osobama s invaliditetom s područja Slavonije, Baranje i Srijemapribližiti instituciju pravobranitelja za osobe s invaliditetom, doprinijeti njihovoj informiranosti o pravima i osnažiti ih u njihovoj borbi za unaprjeđivanje položaja i većoj uključenosti u život zajednice.

Prilagodba