Priopćenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom preporuke upućene općinama, gradovima i županijama Slavonije, Baranje i Srijema

Priopćenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom preporuke upućene općinama, gradovima i županijama Slavonije, Baranje i Srijema

26. listopada 2021.Kategorije: Novosti

Priopćenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom preporuke upućene općinama, gradovima i županijama Slavonije, Baranje i Srijema

Tijekom gotovo tri godine rada Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku, identificirani su najučestaliji problemi s kojima se osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i članovi njihovih obitelji najčešće susreću u svakodnevnom životu i radu na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, području na kojemu živi preko 103 000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Obzirom da su upravo lokalne i regionalne vlasti najbliže svojim građanima i kao takve su u najboljoj poziciji da učinkovito odgovore na njihove potrebe, pravobraniteljica je svim općinama, gradovima i županijama Slavonije, Baranje i Srijema uputila preporuku kojom su istaknuti problemi zbog kojih se osobe s invaliditetom najčešće obraćaju Područnom uredu u Osijeku, te su upućeni prijedlozi mjera i aktivnosti kojima donositelji odluka mogu osigurati izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom na svom području.

Nositeljima regionalne i lokalne vlasti tako je preporučeno da donesu strateške dokumente kojima će se odrediti prioriteti i primjerene mjere kojima će se poboljšati položaj osoba s invaliditetom u svakoj pojedinoj općini, gradu i županiji. Pri tome je naglašeno kako se konkretni ciljevi i primjerene mjere najbolje mogu definirati isključivo kroz otvorenu komunikaciju i suradnju sa samim osobama s invaliditetom koje žive na određenom području. Nadalje, upozoreno je na brojne pritužbe koje se odnose na nepristupačnost javnih površina (nogostupi, trgovi, pješački prijelazi, rubnjaci, parkirališta, prometna signalizacija), nepristupačnost objekata u kojima se nalaze općinske, gradske i županijske ustanove i institucije koje pružaju različite usluge i važne su za svakodnevni život građana (npr. ljekarne, domovi zdravlja, komunalne tvrtke, upravni odjeli i dr.) te nepristupačnost različitih usluga i sadržaja u svim životnim područjima (sport, kultura, zabava, turizam i dr.). U odnosu na opisane probleme ukazano je na obvezu bezuvjetnog poštivanje važećih propisa kojima su određeni obvezni elementi pristupačnosti te je preporučeno provođenje strožeg nadzora nad izvođačima radova. Također, predloženo je osiguranje posebne proračunske stavke putem koje će biti dostupna financijska sredstva za uklanjanje građevinskih i drugih prepreka te je ukazano na mogućnosti koje se pružaju kroz sredstva europskih i nacionalnih fondova. Preporuke pravobraniteljice odnosile su se i na osiguranje prilagođenog prijevoza te pristupačnost javnog prijevoza osobama s invaliditetom, a izneseni su i prijedlozi o konkretnim mjerama kojima općine, gradovi i županije mogu doprinijeti boljem položaju osoba s invaliditetom na tržištu rada.
Poseban naglasak stavljan je na ulogu lokalnih udruga koje su na sebe preuzele ogroman teret osiguravanja i pružanja svih onih usluga koje nisu osigurane od strane državnih, regionalnih i lokalnih institucija. Obzirom na probleme s kojima se susreću u svom radu, a vodeći se spoznajom da su upravo aktivnosti i sadržaji koje udruge organiziraju često jedini oblici uključivanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u društveni život, preporučeno je donošenje mjera kojima će se osigurati kontinuitet i opstojnost udruga, ali i kontinuitet i dostupnost usluga koje su od životne važnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Preporuka nosiocima regionalne i lokalne vlasti je da prilikom provođenja predloženih mjera i aktivnosti uspostave otvorenu komunikaciju i suradnju sa predstavnicima osoba s invaliditetom svih vrsta oštećenja. Naime, samo uključivanjem osoba s invaliditetom u procese planiranja i odlučivanja o svim pitanjima od njihova interesa moguće je donijeti odluke i mjere kojima će se osigurati dostojan život svih naših sugrađana.

Ovim putem pozivamo i medije da u predstojećem razdoblju prate i propitkuju nositelje lokalne i regionalne vlasti o tome što su poduzimaju kako bi deklarativna opredijeljenost za prava osoba s invaliditetom bila prenesena u konkretne postupke kojima se izjednačavanju njihove mogućnosti za uključenost u sve životne aktivnosti.

Anka Slonjšak
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podijelite ovu objavu s drugima: