Priopćenje pravobraniteljice vezano uz članak objavljen u Jutarnjem listu, 6.11.2020.

Priopćenje pravobraniteljice vezano uz članak objavljen u Jutarnjem listu, 6.11.2020.

6. studenoga 2020.Kategorije: Novosti

Priopćenje pravobraniteljice vezano uz članak objavljen u Jutarnjem listu, 6.11.2020.

Situacija obitelji Baran opisana u Jutarnjem listu, objavljena 06. studenoga 2020., a vezano za nedostupnost medicinskih usluga za osobe s invaliditetom zbog sumnje na zarazu člana obitelji virusom Covidom-19 je neprihvatljiva i nezakonita i predstavlja kršenje prava osoba s invaliditetom.
Uskrata realizacije priznatih medicinskih usluga u kući, (zdravstvena njega u kući, pravo na fizikalnu terapiju) te problemi koji proizlaze iz uskrate, postali su svakodnevica osoba s invaliditetom o čemu svjedoče i pritužbe koje zaprimamo. Upozoravamo kako je redovita provedba navedenih usluga od životne važnosti za svaku osobu jer ista omogućava održavanje postojećeg zdravstvenog stanja, odnosno njegovo poboljšanje i od prioritetne je važnosti za funkcioniranje te značajno utječe na kvalitetu života.
Od početka proglašenja pandemije pravobraniteljica upozorava institucije na kršenje prava osoba s invaliditetom kada se određena usluga mora pružiti u domu osigurane osobe. Upućene su preporuke Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravstva o potrebi osiguravanja zaštitne opreme djelatnicima ustanova koje pružaju zdravstvenu skrb u kući osobe s invaliditetom. Nastavnim zavodima za hitnu medicinu i domovima zdravlja po županijama upućena je preporuka o potrebi osiguranja sigurnog sanitetskog prijevoza za osobe s invaliditetom koje su zbog svog invaliditeta podložnije virusu. Jedinicama lokalne samouprave u RH upućena je preporuka o potrebi osiguranja zaštitnih maski za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.
Situacija je zabrinjavajuća i kod osoba s invaliditetom koje se nalaze na smještaju u ustanovama socijalne skrbi te ustanovama za medicinsku rehabilitaciju i koji se od početka trajanja epidemije bolesti COVID-19 u ožujku 2020., uz kraće periode relaksacije mjera, nalaze u izolaciji zbog propisanih mjera zabrane izlazaka i zabrana posjeta korisnicima. Nakon što je posljedično veći broj korisnika zbog teškog podnošenja izolacije, sukladno mogućnostima privremeno iselio iz ustanova, pravobraniteljica je preporučila da ih se oslobodi troškova plaćanja obroka kao i da im se umanji cijena usluge za vrijeme trajanja predmetnih mjera. Pravobraniteljica je ujedno preporučila nadležnom ministarstvu za socijalnu skrb da u sustavu predvidi, planira i osigura kapacitete za izvanredni prihvat djece čiji roditelji, zbog zaraze kao i zbog redukcije podrške osobama s invaliditetom u njihovim domovima (nedostatka asistenata, njegovatelja, ograničenog prijevoza i drugih usluga o kojima ovise) ne bi mogli brinuti o svojoj djeci. Predloženo je također osigurati da institucije socijalne skrbi imaju dovoljno higijenskih potrepština te da poduzimaju stroge higijenske i preventivne mjere u odnosu na zaposlenike i korisnike, te da zaposlenicima ustanova, pružateljima skrbi i njihovim korisnicima stave na raspolaganje dostatne zalihe zaštite opreme.

Nadalje, pravobraniteljica je uputila brojne preporuke poslodavcima za omogućavanje rada od kuće u svrhu izbjegavanja rizika zaraze od korona virusa kod populacije djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom i osiguravanje uvjeta na radnom mjestu u skladu s epidemiološkim mjerama koji će osigurati zaštitu zdravlja i prevenciju. Posljednja u nizu preporuka upućena je Vladi RH i Ministarstvu pravosuđa i uprave dana 22. listopada 2020. godine o potrebi omogućavanja rada od kuće za ovu kategoriju građana, te predložila ukoliko ovim roditeljima/članovima obitelji kao i zaposlenim osobama s invaliditetom nije moguće organizirati rad od kuće donošenje mjera kojima bi se ovoj kategoriji osiguralo odsustvo s rada uz zadržavanje financijske sigurnosti. Također je isto predloženo i za zaposlene osobe s invaliditetom. Preporuke su i dalje javno objavljene i dostupne na službenim stranicama Pravobranitelja za osobe s invaliditetom https://posi.hr/koronavirus/.
Sukladno svemu rečenome, ponavljamo da nema opravdanih razloga i da se radi o kršenju prava osoba s invaliditetom ukoliko im se ne osigura nastavak usluga u domu, naravno uz adekvatnu zaštitnu opremu i epidemiološke mjere.

Podijelite ovu objavu s drugima: