Približavajući se kraju 2023. godine možemo se osvrnuti na punih pet godina rada Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku, prvog područnog ureda ove institucije koji je s radom započeo u studenom 2018. godine i nadležan je za područje Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, područja na kojem živi više od 117.000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Brojnost i vrsta obraćanja Područnom uredu u Osijeku te pozitivne povratne informacije od samih građana, potvrdile su opravdanost dugogodišnje inicijative osoba s invaliditetom i obitelji djece s teškoćama u razvoju kojom se zahtijevalo otvaranje područnih ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i u krajevima udaljenijim od Zagreba. Naime, tijekom pet godina rada Područnog ureda u Osijeku, Pravobranitelju za osobe s invaliditetom obratilo se preko 2.300 osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji, predstavnika udruga, ustanova i institucija te zainteresiranih građana s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Povećanje broja obraćanja u odnosu na razdoblje prije otvaranja Područnog ureda, ali i povratne reakcije samih osoba s invaliditetom ukazuju kako je Područni ured Osijek prepoznat kao mjesto na kojem se osobe s invaliditetom mogu pouzdano i sveobuhvatno savjetovati o načinu ostvarivanja prava koja im pripadaju na temelju invaliditeta, ali i kao mjesto na kojem mogu očekivati pomoć i zaštitu u slučaju kršenja ljudskih prava i diskriminacije.

Savjetovanjem osoba s invaliditetom o pravima koja imaju te uspješnim rješavanjem pojedinačnih slučajeva kršenja prava i diskriminacije na temelju invaliditeta, Područni ured Osijek doprinosi ostvarivanju učinkovitije zaštite prava osoba s invaliditetom podjednako u svim krajevima Republike Hrvatske.

Osim postupanja koja se provode povodom obraćanja građana, djelatnici Područnog ureda sudjelovali su na više od 300 događanja (konferencije, javne tribine, seminari, edukativne radionice, okrugli stolovi, panel rasprave, stručni skupovi, radni sastanci i dr.), koja su za cilj imala unaprjeđivanje položaja osoba s invaliditetom u društvu i iznošenje prijedloga mjera za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Također, kroz preko 430 pojavljivanja u medijima kontinuirano su se aktualizirale teme od značaja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te se i na taj način doprinosilo podizanju razine svijesti građana o specifičnosti položaja osoba s invaliditetom, o njihovima pravima i načinima suzbijanja diskriminacije.

Djelatnici Područnog ureda Osijek proveli su preko 60 obilazaka prostora u kojima borave, rade ili su smještene osobe s invaliditetom, radi uvida u način ostvarivanja brige o njima, a pružajući podršku i surađujući u nekoliko desetaka projekata koje su provodili različiti subjekti (npr. županije, gradovi, škole, udruge i dr.) provedene su brojne aktivnosti kojima se izravno utjecalo na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Iskustva stečena provođenjem opisanih aktivnosti potvrđuju kako je za osiguranje ravnopravnog položaja osoba s invaliditetom u društvu iznimno važna suradnja svih nadležnih institucija s predstavnicima osoba s invaliditetom. S obzirom da su jedinice i predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave najbliže svojim građanima i kao takve su u najboljoj poziciji da učinkovito odgovore na njihove potrebe, Područni ured u Osijeku kroz svoj rad posebno se usmjerio na donositelje odluka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Upućivanjem preporuka i prijedloga, suradnjom na projektima te praćenjem provedbe lokalnih politika, uočeno je kako su pozitivni pomaci u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom prisutni upravo u onim sredinama u kojima postoji povezanost i suradnja između institucija i organizacija civilnog društva, posebno ako ta suradnja podrazumijeva uključivanje osoba s invaliditetom u procese planiranja i donošenja odluka koje se tiču svakodnevnog života u pojedinoj sredini.

Stoga, Područni ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku će se u predstojećem razdoblju usmjeriti na još snažnije povezivanje između osoba s invaliditetom, civilnog društva i donositelja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini koji mogu sustavno rješavati probleme osoba s invaliditetom. Vodeći se tim ciljem, ovim putem pozivamo lokalne i regionalne vlasti da budu otvoreniji prema prijedlozima predstavnika osoba s invaliditetom koje žive na njihovom području, lokalne udruge potičemo na snažnije zagovaranje i ukazivanje na prepreke na koje osobe s invaliditetom svakodnevno nailaze, a medije podsjećamo na važnost propitkivanja nositelja lokalnih i regionalnih vlasti o tome što poduzimaju kako bi deklarativna opredijeljenost za prava osoba s invaliditetom bila prenesena u konkretne postupke. Sve navedeno je preduvjet za povećanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i izjednačavanje mogućnosti za sve kategorije osoba s invaliditetom u svim životnim područjima, neovisno o njihovoj dobi i sredini u kojoj žive.