Priopćenje povodom objavljenog javnog poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom za radoblje 2019.-2021.

Priopćenje povodom objavljenog javnog poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom za radoblje 2019.-2021.

25. listopada 2018.Kategorije: Novosti

Priopćenje povodom objavljenog javnog poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom za radoblje 2019.-2021.

: Povodom objavljenog javnog Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019. – 2021., zaprimili smo podneske u kojima osobe s invaliditetom problematiziraju uvjete natječaja u dijelu koji se odnosi na kriterij za broj sati pružanja usluge asistencije. U natječaju je navedeno da će korisnik u s Barthelovim indeksom od 1-45 ostvariti polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku, a za korisnike s Barthelovim indeksom 0 – puni ukupni mjesečni fond sati rada po korisniku.

S obzirom na problematiku kriterija, kao i činjenicu da se usluga osobnog asistenta i dalje provodi putem projekata, uputili smo preporuku nadležnom Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sljedećeg sadržaja:

„… Osobe s invaliditetom, kao i udruge i savezi, posve opravdano problematiziraju Barthelov indeks kao presudni mjerni instrument temeljem kojega bi se utvrđivala potreba za osobnim asistentom u punoj satnici ili polovici satnice. Naime, naglašavamo da Barthelov indeks, primarno namijenjen procjeni zdravstvenog stanja u rehabilitacijske svrhe, nije primjereni instrument za procjenu sveobuhvatnih potreba za osobnom asistencijom. Praksa je pokazala manjkavosti ovog instrumenta u odnosu na objektivnost procjene. Pogotovo ga ne možemo uzimati u obzir kao odlučujući pokazatelj koji bi nam nedvojbeno ukazivao na obim potrebne podrške osobnog asistenta za pojedinu osobu.

Osobe s invaliditetom u okviru pojedinih dijagnoza i vrsta invaliditeta funkcioniraju individualno različito, te smatramo nemogućim Barthelovim indeksom objektivno procijeniti opseg potrebne asistencije. Ničim se ne može opravdati ideja da postoji bitna razlika u potrebama osobe s utvrđenim BI – 0 i one s utvrđenim BI – 5, što će prema ovako definiranim uvjetima natječaja utjecati na odobravanje punog ili smanjenog fonda sati asistencije. Stoga smatramo da prijedlog prema kojemu bi se za odobravanje punog fonda mjesečnih sati kao izlučni pokazatelj uzimao Barthelov indeks u vrijednosti – 0, predstavlja nepravedno i neprihvatljivo rješenje. Ovakav kriterij razumijemo nažalost jedino kao potrebu da postupak ocjene prihvatljivih prijavitelja bude krajnje pojednostavljen i isključivo administrativan, što istovremeno pretpostavlja i izbjegavanje odgovornosti za stotine osobnih životnih sudbina i osoba o kojima se ovdje radi, a koje će biti zakinute za nužno potrebnu uslugu.

Smatramo da je u određivanju opsega osobne asistencije nužno procijeniti stvarno funkcioniranje i individualnu potrebu temeljem standardiziranog obrasca procjene baziranom na socijalnom modelu (za razliku od Barthela). Pri tome se treba pridavati značaj promatranja i ciljanog uvida u sve osobne okolnosti bitne za osiguravanje asistencije.

Kroz uslugu osobnog asistenta koja se putem projekata osigurava više od desetljeća, osoba s invaliditetom često puta dobiva jedinu mogućnost aktivnog i neovisnog življenja. Znamo da za mnoge osobe usluga koja se pruža samo 80 sati mjesečno nije dovoljna, znamo da za kvalitetno provođenje usluge trebamo još više edukacije asistenata i samih korisnika, znamo da je potrebna i kontinuirana kontrola provođenja usluge, a jasno je da niti približno nismo do sada prevladali izazove koje prati projektna provedba usluge.

Sve dosadašnje evaluacije programa i projekata osobne asistencije, iskustva i prikupljeni podaci, čvrsti su dokaz da je osobna asistencija jedan od najvažnijih instrumenata za ostvarivanje jednakosti svih osoba i stvaranje mogućnosti za njihovo ravnopravno sudjelovanje u svim sferama života kao.

Podaci o ciljanosti, dostatnosti i kvaliteti usluge ukazuju da je neizostavno potrebno, a na tome ponovo i dalje inzistiramo, zakonsko i institucionalno uređenje ovog pitanja kroz definiranje sadržaja usluge, uvjeta za ostvarivanje, te načina procjene potreba, praćenja i nadzora provođenja usluge…“.

Podijelite ovu objavu s drugima: