Priopćenje povodom Međunarodnog dana žena

Snažna poruka za Međunarodni dan žena dolazi iz Ujedinjenih naroda čija organizacija UN Žene 2021. godinu obilježava temom “Žene liderice: Postizanje jednake budućnosti u svijetu COVID-a 19.”

Navedena tema usmjerena je na zalaganje žena i djevojaka u svijetu u borbi protiv pandemije uzrokovane COVID-om 19 te zalaganja za ravnopravnost.
Ta je tema usklađena s prioritetnom temom 65.-og zasjedanja Komisije za položaj žena Opće skupštine UN-a „Potpuno i učinkovito sudjelovanje i odlučivanje žena u javnom životu, kao i uklanjanje nasilja, za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojaka“ i Kampanjom Generacija ravnopravnosti koja poziva na pravo žena na odlučivanje u svim područjima života, jednaku plaću, jednaku podjelu neplaćene njege i kućanskih poslova, ukidanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama i zdravstvene službe koje odgovaraju njihovim potrebama.

U RH je 253.704 žena s invaliditetom, što čini 42,7% od ukupnog broja osoba s invaliditetom (HZJZ, 5.2.2021.). Pandemija COVID-a 19 dodatno je izolirala i marginalizirala žene s invaliditetom u svim područjima života. Položaj žena s invaliditetom u svijetu obrazovanja, rada i liderstva još je teži, a njihov mogući doprinos na području liderstva, neprepoznatljiv. Na rukovodećim mjestima gotovo da i nema žena s invaliditetom, dok je u zastupničkom tijelu samo jedna žena s invaliditetom.

Opći podaci o obrazovanju osoba s invaliditetom govore kako više od 60% ima nezavršenu ili završenu samo osnovnu školu. Poslodavci se teško odlučuju na zapošljavanje žena s invaliditetom, a pritužbe Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pokazuju da nesenzibiliziranost društva prema njima često za sobom povlači mobbing na radnom mjestu, omalovažavanje i degradiranje te povredu dostojanstva i integriteta.
Žene s invaliditetom nailaze i na brojne prepreke u pristupu zdravstvenoj zaštiti i ostvarivanju majčinstva, a i izloženije su raznim oblicima nasilja u odnosu na muškarce, ali i žene bez invaliditeta.

Stoga neka i ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana žena bude svima poticaj na veće uključivanje žena s invaliditetom jer samo ako smo uključene možemo djelovati na uklanjanju svih prepreka.

Prilagodba