Priopćenje – podrška udrugama osoba s invaliditetom vezano uz dugogodišnji problem neosiguravanja pristupačnog pomorskog prijevoza

Priopćenje – podrška udrugama osoba s invaliditetom vezano uz dugogodišnji problem neosiguravanja pristupačnog pomorskog prijevoza

13. veljače 2020.Kategorije: Novosti

Priopćenje – podrška udrugama osoba s invaliditetom vezano uz dugogodišnji problem neosiguravanja pristupačnog pomorskog prijevoza

Vezano uz priopćenje za medije koje je objavilo 30 udruga osoba s invaliditetom pod naslovom: Izigrani smo, pripremamo tužbu zbog nepristupačnih trajekata. Želimo se trajektima voziti kao ljudi, a ne kao krumpiri!, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom daje podršku udrugama te je sljedećeg mišljenja:

U 2018. godini pozdravili smo prihvaćanje preporuka pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i udruga osoba s invaliditetom što je nadležno Ministarstvo prepoznalo kao potrebu da se pomorski prijevoz učini dostupnijim osobama s najtežim invaliditetom kojima osobni automobil služi kao nužno pomagalo, posebice iz razloga što javni prijevoz na otocima u RH nije pristupačan osobama s invaliditetom, a niti su pristupačni trajekti. Slijedom dostavljenih podataka brodovi Jadrolinijine flote kao najvećeg linijskog pomorskog prijevoznika u RH, koji svake godine preveze više od 85% svih putnika i vozila u pomorskom prometu, i dalje većinom nemaju mogućnost ukrcaja putnika s odgovarajućim pomagalima (primjerice eskalatorima i/ili dizalima), odnosno nemaju pristup za osobe ograničene u kretanju i nemaju posebne sanitarne prostore. Iako je u očitovanjima za 2017. i 2018. godinu napomenuto kako će novi brodovi biti pristupačni osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti („s prilagođenim ulazom/izlazom“), vidljivo je da je došlo do minimalnih pomaka u uključivanju u promet i nabavci novih brodova, a niti jedan od brodova koji su od prije u prometu nije dodatno učinjen pristupačnijim.
Ponavljamo kako unatoč iskazanoj spremnosti za nošenje i prenošenje odraslih osoba koje se kreću u invalidskim kolicima od strane posade, to nije i ne može se smatrati niti razumnom prilagodbom niti rješenjem kojim se pristupačnost osigurava na dostojanstven način, a može potencijalno u slučaju padova dovesti do ozljeđivanja i putnika i članova posade.
Slijedom toga vrlo često je slučaj da je osobni automobil osobama s invaliditetom neophodan za njihovo nesmetano kretanje i uopće dostupnost korištenja usluga pomorskog prijevoza.

Mišljenje pravobraniteljice i preporuke: Slijedom namjera nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iskazanih u 2018. godini, preporučujemo da se zakonski, sustavno i za dugoročno razmotri i uredi način osiguravanja prava na oslobađanje plaćanja karte za osobni automobil koji osobe s najtežim tjelesnim oštećenjima imaju u svom vlasništvu (samih osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju, zakonskog skrbnika ili zakonskog zastupnika osobe s invaliditetom, kao i vozila tih osoba kao korisnika leasinga), odnosno oslobođenje od plaćanja cijene prijevoza vozila osoba kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, HRVI-a sa 100% tjelesnog oštećenja te osoba kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, kao što je to privremeno učinjeno odlukom Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet u razdoblju od 10. listopada do 31. prosinca 2018. godine. Nadalje, polazeći od pretpostavke kako je cijena karte za prijevoz osobnog automobila u prosjeku pet puta veća od cijene prijevozne karte samo za osobu, okvirni podatci ukazuju da bi se sadašnji iznos izdvojen za subvencioniranje ove povlastice udvostručio. Takve prijedloge pravobraniteljica za osobe s invaliditetom iznosi od 2012. godine, a konkretno je u nekoliko navrata o tome obavještavala Ministarstvo financija od kojega nikada nije zaprimljeno očitovanje s mišljenjem o iznesenim prijedlozima i danim preporukama. Slijedom navedenog pravobraniteljica za osobe s invaliditetom ponovno preporučuje aktualizirati razmatranje ove teme.
Preporuke: S obzirom na to da se Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu od svog donošenja i stupanja na snagu 2000. godine mijenjao u 2019. godini, nisu prihvaćeni prijedlozi pravobraniteljice za usklađivanjem Zakona te smo mišljenja i ponavljamo preporuku kako je nužno poboljšati pravni okvir ostvarivanja povlastica osoba s invaliditetom u unutarnjem putničkom prometu te ga prilagoditi u međuvremenu promijenjenim prilikama i okolnostima nastalim tijekom proteklih 19 godina. Konkretno, smatramo kako postoji potreba za promjenom navedenog Zakona, a ujedno i provedbenog Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine, br. 14/01) koji iz njega proizlazi, kako bi se za stalno uvelo i reguliralo pravo na oslobođenje od plaćanja prijevoza osobnog automobila za one osobe s invaliditetom kojima osobni automobil služi kao pomagalo i jedino sredstvo mobilnosti, pri čemu treba imati u vidu i roditelje djece s teškoćama u razvoju, zakonske skrbnike ili zakonske zastupnike osobe s invaliditetom, kao i vozila tih osoba kao korisnika leasinga. To je jedna od tema koju ponavljamo u svojim izvješćima od Izvješća o radu 2012. godine, a koja je opširno obrazložena u Izvješću o radu za 2015. godinu i na kojoj smo radili i u 2018. i 2019. godini. Zbog toga predmetnu preporuku upućujemo nadležnim državnim tijelima – Ministarstvu financija i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Podijelite ovu objavu s drugima: