Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Europska komisija pokrenula je krajem prošle 2021. godine kampanju s ciljem podizanja svijesti i promocije informiranja o ostvarivanju temeljnih ljudskih prava prema Povelji Europske unije o temeljnim pravima.
Kampanja će trajati do lipnja 2022. godine i usmjerena je na ostvarivanje prava na nediskriminaciju, ravnopravnost muškaraca i žena, učinkovitost pravnih lijekova i pošteno suđenje, prava djeteta te pravo na izražavanje i informiranje. Kampanja prenosi informacije o tome gdje se obratiti u slučaju kršenja tih prava za svaku državu članicu EU.
#RightHereRightNow
Kako bi saznao/la više, potražio/la svoja prava ili pomoć, posjeti internetsku stranicu Povelje Europske unije na: https://right-here-right-now.campaign.europa.eu/index_hr
Svaka gesta se računa! #upravo sada”
Više informacija možete pronaći na poveznici i na poveznici: http://dgjust-dem.pomilio.it/