Primjena elektroničkog nadzora – uvjetni otpust – istražni zatvor u domu

Primjena elektroničkog nadzora – uvjetni otpust – istražni zatvor u domu

9. ožujka 2024.Kategorije: Novosti

Ministarstvo pravosuđa  i uprave održalo je 6. ožujka 2023. godine u Hotelu International okrugli stol s ciljem predstavljanja mogućnosti korištenja elektroničkog nadzora kod uvjetnog otpusta i određivanja istražnog zatvora u domu.

U uvođenju elektroničkog nadzora u koristilo se iskustvo Norveške, čiji podaci govore o boljoj rehabilitaciji zatvorenika, manjoj stopi recidivizma, o uštedi proračunskih sredstava, o manjem broju utvrđenih povrede prava zatvorenika, o očuvanju njihovih socijalnih i obiteljskih veza.  Upravo su norveški sudac i državni odvjetnik u uvodnom dijelu okruglog stola predstavili svoja iskustva i perspektive, istaknuvši brojne pozitivne strane ovoj alternativi kratkim zatvorskim kaznama, koja je u Norveškoj u primjeni od 2007. godine. U Republici Hrvatskoj  mogućnost korištenja uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor otvorila se 2022. godine donošenjem podzakonskog propisa, nakon prethodno provedenog pilot projekta. Od ove godine otvorena je i mogućnost korištenja elektroničkog nadzora kod istražnog zatvora u domu, koji sud može odrediti uz ispunjenje drugih zakonskih preduvjeta protiv trudne žene, osobe s tjelesnim nedostacima koje joj onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje, osobe koja je navršila 70 godina života te u svim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim, ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora dovoljna zabrana okrivljeniku da se udaljuje iz doma.

Sudionike su s primjenom elektroničkog nadzora pobliže upoznale Kornelija Kallay Bležeković i Ivana Bilušić, sutkinje Županijskog suda u Velikoj Gorici, nakon čega je uslijedila panel diskusija sudionika, uz prisustvo norveških kolega Bjorna Larsena, državnog odvjetnika i Bjorna Gunnara Saelena, suca općinskog suda te  Roberta Bertića, službenika probacijske službe Ministarstva pravosuđa i uprave koji je sudionike pobliže upoznao s prethodnim radnjama te samim postavljanjem  i nadzorom uređaja za elektronički nadzor, kao i svojim dosadašnjim iskustvima u ovom području.

S obzirom na nepristupačnost zatvora, očekujemo da će uvođenje mogućnosti uvjetnog otpusta  i istražnog zatvora u domu uz elektronički nadzor značajno doprinijeti poboljšanju položaja zatvorenika  i istražnih zatvorenika s invaliditetom.

Skupu je prisustvovala Sunčica Pivčević Grbavac, savjetnica pravobranitelja.

Podijelite ovu objavu s drugima: