Prijedlozi mjera za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u području turizma, kulture i sporta u Osječko-baranjskoj županiji

U Osijeku je dana 27. studenog 2020. godine u prostorijama Osječko-baranjske županije, uz pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera, održan radni sastanak s ciljem iznošenja prijedloga mjera koje Osječko-baranjska županija može poduzeti kako bi osobe s invaliditetom mogle ravnopravno sudjelovati u svim turističkim, kulturnim i sportskim aktivnostima na području Slavonije i Baranje. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Nastavno na uspostavljenu suradnju Osječko-baranjske županije i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom tijekom projekta „ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima“, pročelnica Upravnog odjel za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Tatjana Roth predložila je održavanje radnog sastanka na kojemu bi se utvrdili konkretni prijedlozi mjera i aktivnosti koje Županija može poduzeti kako bi u praksi provela preporuke koje je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upućivala tijekom 2020. godine, a koje se odnose na uklanjanje prepreka na koje osoba s invaliditetom nailaze prilikom sudjelovanja u turističkim, kulturnim i sportskim aktivnostima.
Savjetnik pravobraniteljice iznio je predstavnicama Upravnog odjel za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije prijedloge konkretnih mjera, kao što su npr. – osiguranje dodatnih županijskih financijskih potpora i drugih oblika podrške kojima će se pružateljima usluga u turizmu olakšati osiguranje pristupačnosti svojih proizvoda i usluga, donošenje odluka o oslobođenju od dijela županijskih davanja za one pružatelje usluga za koje se kroz projekt ”ADOBE” utvrdi da imaju osiguranu pristupačnost svih svojih sadržaja, osiguranje dodatne promocije takvim pružateljima usluga, organiziranje edukacija kojima će se kod djelatnika u turizmu, kulturi i sportu podići razina svijesti o preprekama na koje osobe s invaliditetom nailaze i ulozi koju oni u obavljanju svog posla imaju u uklanjanju tih prepreka.
Nadalje, predloženo je da Osječko-baranjska županija iskoristi rezultate analiza i studije koja će se izraditi tijekom provedbe projekta ”ADOBE” na način da se ocjena stanja i utvrđeni standardi kvalitete koji se odnose na pristupačnost turističke ponude povežu sa standardima kvalitete koje Osječko-baranjska uspostavlja za cjelokupnu turističku ponudu Slavonije i Baranje. Istaknuto je kako pristupačnost mora postati neizostavan čimbenik prilikom ocjene kvalitete turističke ponude svih pružatelja proizvoda i usluga u turizmu.
Savjetnik pravobraniteljice ukazao je na pritužbe i prijedloge predstavnika osoba s invaliditetom koje se odnose na pristupačnost ustanovama kulture, kao i na poteškoće s kojima se suočavaju sportske udruge i klubovi koji okupljaju osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Izneseni su prijedlozi za rješavanje istih te doneseni zaključci o mjerama koje je potrebno poduzeti u predstojećem razdoblju.
Tijekom sastanka su analizirane poduzete mjere i aktivnosti koje je Osječko-baranjska županija poduzela povodom preporuka koje je pravobraniteljica upućivala tijekom 2020. godine (npr. osiguranje pristupačnosti na manifestacijama i sl.), sudionici su iskazali zadovoljstvo postignutim te zaključili da će se poduzete mjere i aktivnosti nastaviti i ubuduće uz još aktivniju suradnju Županije i Ureda pravobraniteljice.

Prilagodba