Preporuka Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma

Povodom obilježavanja 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske predstavio je 22. studenog 2019. godine hrvatsko izdanje publikacije: „Preporuka Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma“, a bile su predstavljene i mrežne stranice Vijeća Europe #StopSexism.

Preporuka je prvi dokument u kojoj je definiran pojam seksizma i to kao „bilo koji čin, gesta, vizualni prikaz, izgovorene i pisane riječi praksa ili ponašanje temeljeno na ideji da je svaka osoba ili skupina osobapodređena zbog svog spola, koje se javlja u javnoj ili privatnoj sferi, bilo na mreži ili izvan nje (online ili ofline), sa svrhom ili učinkom:

  • Kršenja urođenog dostojanstva ili prava ili skupine osoba ili
  • Rezultata u obliku tjelesne, seksualne psihološke ili društveno ekonomske štete ili patnje osobe ili skupine osoba
  • Stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja ili
  • Stvaranje prepreke autonomiji i potpunom ostvarenju ljudskih prava osobe ili skupina osoba ili
  • Očuvanja i jačanja rodnih stereotipa.

Posebno je, između ostalog napomenuto, kako seksizmu nisu izložene samo žene već mogu biti izloženi i muškarci koji ne udovoljavanju/ponašanjem odstupaju od tradicionalno rodno nametnutih uloga.
Preporuku je predstavila ravnateljica Ureda, mr.sc. Helena Štimac Radin, Morana Paliković Gruden, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednica HOO-ove Komisije za ravnopravnost spolova u sportu, mag. rod. stud. Josip Šipić, stručni suradnik, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu te Anamarija Tkalčec, voditeljica programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). Gđa Tkalčec ujedno je navela neke primjere seksizma koji su prisutni u javnom prostoru, a koje možete detaljnije pročitati na internetskoj stranici: https://www.libela.org/stup-srama/.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljanju preporuke prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Prilagodba