Predstavljeni preliminarni rezultati tri istraživanja u sklopu projekta Platforma 50+

Predstavljeni preliminarni rezultati tri istraživanja u sklopu projekta Platforma 50+

Dana 20. rujna 2022. godine putem web platforme ZOOM održano je predstavljanje preliminarnih rezultata tri istraživanja provedenih u sklopu projekta Platforma 50+. Predstavljanje preliminarnih rezultata istraživanja pratile su stručne suradnice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Klara Senčanin i Tatjana Kukec.
VIŠE: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, u suradnji s 11 saveza osoba s invaliditetom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt Platforma 50+. Projektom se potiče puna primjena svih 50 članaka Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem poboljšanja kvalitete njihova življenja. U okviru projekta Platforma 50+, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao partner na projektu proveo je 3 znanstvena istraživanja: „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“, „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ te „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću“, a čiji su preliminarni rezultati predstavljeni okupljenima.
Preliminarne rezultate istraživanja „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“ predstavio je Dominik Sikirić, predavač Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta U Zagrebu. Rezultati istraživanja su prikazani kroz provedbu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom u području zdravstva, obrazovanja, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom te sustavu socijalne skrbi, odnosno socijalne zaštite i odgovarajućih životnih standarda.
Preliminarne rezultate istraživanja „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ predstavila je docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar. Kroz izlaganje rezultata istraživanja predstavljene su prepreke u ostvarivanju samostalnosti stanovanja, u ostvarivanju sustavne i stručne potpore i mogućnosti izbora, istaknuta je nepristupačnost objektima, prostorima i uslugama te su predstavljene prepreke u području samoodlučivanja.
Preliminarne rezultate istraživanja „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću“ predstavila je izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela. Cilj provođenja istraživanja bio je utvrditi stanje i potrebe u području procjene, dostupnosti i korištenja asistivne tehnologije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom iz perspektive roditelja djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i stručnjaka. Kroz izlaganje su iznesene prepreke prilikom nabavke odgovarajuće asistivne tehnologije te prijedlozi korisnika asistivne tehnologije kako bi se uklonile ili ublažile teškoće pri korištenju iste.
Navedena istraživanja su se provodila u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.