Predstavljanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Predstavljanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Povodom predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, Ured za ravnopravnost spolova predstavio je 2. lipnja u Hrvatskome saboru hrvatsko izdanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. Naime, Republika Hrvatska je po prvi put u 22 godine članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji, od svibnja do studenoga 2018. godine predsjedavajuća. Predsjedavanje je u svibnju preuzeto od Danske, a u studenome će biti predano Finskoj. Predstavljanju Strategije je nazočio veliki broj sudionika/ca – predstavnika/ca ministarstava i ostalih tijela državne uprave, zastupnika/ca u Hrvatskome saboru, te predstavnika/ca pravobraniteljstava, Grada Zagreba, predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljanju je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Poveznica na Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. godine: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijeće%20Europe/Strategija%20za%20ravnopravnost%20spolova%20VE%202018-2023.pdf